Openbare School en Integratie

Openbare

Vraag aan de PVV en de VVD (12 maart 2014, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Waarom worden de zogeheten ‘zwarte scholen’ niet afgeschaft? Mijn voorstel zou zijn dat alle kinderen verdeeld worden over de openbare scholen, zodat bijvoorbeeld taalachterstanden teruggedrongen kunnen worden en de jeugd zich één voelt met alle andere kinderen. Kinderen leren elkaars cultuur kennen en de Nederlandse cultuur blijft centraal staan. Op openbare scholen wordt de tijd niet verknoeid door de Koran te lezen maar deze tijd kan dan nuttig besteed worden aan het bijbrengen van vakken die nodig zijn om te functioneren in deze maatschappij. Daarnaast kun je als overheid natuurlijk altijd nog subsidie verlenen aan minderheidsgroeperingen door hen in de avonduren Islamitische cultuur/taal/geloof bij te brengen. Hiermee wordt ook direct het maatschappelijke probleem “hangjongeren” en criminaliteit indirect aangepakt. Ook blijft er op deze manier ruimte voor de belangen van de Islamitische cultuur. Dus waarom geen avond Moskee-school en overdag de lessen op de openbare school voor deze kinderen, dan is frauderen om aan de prestatienorm van subsidie te voldoen ook niet langer nodig.

Antwoord van de VVD (15/5/14, kamerlid Straus)
In Nederland kennen we de zogenaamde ‘vrijheid van onderwijs’. Dit is opgenomen in artikel 23 van onze grondwet. Deze wet, uit 1917, is ontstaan na een hevige jarenlange politieke discussie tussen diegenen die graag openbaar onderwijs wilden en diegenen die graag onderwijs op basis van een religieuze overtuiging wilden (katholieken, protestant-christelijken, gereformeerden). Dit betekent dat, anders dan in andere landen, wij deze zogenaamde bijzondere scholen kennen, die echter wel door de overheid gefinancierd worden. Vanwege de uitleg die de rechter aan deze vrijheid van onderwijs geeft is het inmiddels ook mogelijk om een bijzondere school te stichten op basis van de religieuze overtuiging van de Islam. Alle bijzondere (en openbare) scholen in Nederland moeten zich aan dezelfde regels houden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Zij worden hiervoor door de Inspectie van het Onderwijs getoetst. Een bijzondere school mag de vrijheid van onderwijs niet misbruiken om slecht onderwijs te geven. Is de kwaliteit niet op orde, dan is dat reden om een school te sluiten. Voor slechte scholen is wat de VVD betreft in Nederland geen plaats.

Geen antwoord van de PVV (12/6/14, kamerlid Beertema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *