Regels Hypotheek en Inkomen

regels
Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (18 oktober 2016, kamerlid de Vries, kamerlid Madlener, kamerlid Bashir en kamerlid van der Linde)
Ik en mijn vrouw zitten nu al een tijd in een voor ons te duur huurhuis. Deze kost ons €800. Wij moeten dit betalen, omdat de EU mijn loon (wat afkomstig is van een WIA WGA uitkering) meerekent. Daar ben ik het overigens volkomen mee eens. Nu willen ik en mijn vrouw een hypotheek, maar door strikte regels in Nederland mag ik niet mijn loon mee rekenen! Het koophuis wat wij zouden willen komt neer op €500 netto lasten. Mijn vrouw en ik gaan er dus elk jaar €3.600 op achteruit. Wanneer wordt het mogelijk dat deze dubieuze regels aansluiten op de EU regels?

Antwoord van de VVD (18/10/16, kamerlid van der Linde)
Dank voor uw bericht. Juist nu, met de lage rente, wagen veel mensen de sprong naar een koophuis. Terecht: zeker als je de rente lang kunt vastzetten, verlaagt dat je maandlasten enorm. En een eigen huis is de beste zekerheid die je kunt hebben, ook voor je oude dag. U zit daarbij in een lastige situatie. Ik begrijp dat u met uw uitkering uitkomt boven de grens voor sociale huisvesting.
Banken mogen uw uitkering ook meenemen bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag, maar alleen als die uitkering structureel is. U gaat immers een verplichting aan voor een jaar of dertig. Ik kan natuurlijk niet beoordelen in hoeverre uw uitkering permanent is, maar feit is wel dat de banken meer maatwerk leveren dan enkele jaren geleden. Ook telt het tweede inkomen nu zwaarder mee, waardoor de leencapaciteit iets groter is. U zou kunnen proberen nog eens een rondje te maken bij meer banken.
Samen met mijn collega Aukje de Vries ben ik op dit moment in gesprek met de ministers van Financiën en voor Wonen en Rijksdienst over de regelgeving rond hypotheken. De VVD vindt dat er in de regels, vooral de ‘Tijdelijke regeling hypothecaire kredietverlening’, meer ruimte moet komen voor maatwerk. We willen niet meer de excessen van tien of vijftien jaar geleden, maar we willen wel dat iedereen met een net inkomen ook een goede hypotheek kan krijgen.

Antwoord van de PVV (18/10/16, kamerlid Madlener)
Wij willen graag een versoepeling van de regels, want uw voorbeeld toont aan dat de regels onnodig streng zijn! Zie ook mijn kamerdebat afgelopen donderdag (13 oktober 2016). Helaas is er geen meerderheid voor te vinden.

Antwoord van de PvdA (24/10/16, kamerlid de Vries)
Er loopt een discussie over meer maatwerk bij het verstrekken van hypotheken. Als u het goed vindt zou ik uw mail naar de minister kunnen sturen die ons gevraagd heeft om voorbeelden. Wellicht is het verstandig om daarvoor nog iets uitgebreider informatie te vertrekken, op welke gronden u een hypotheek is geweigerd.

Geen antwoord van de SP (18/1/17, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Ik zit met precies hetzelfde. Mijn vriend zit al 11 jaar in de wia. De huur gaat omhoog, omdat zijn inkomen wordt meegerekend. Nu willen we daarom kopen en dan mag zijn inkomen weer niet meegerekend worden. Beetje krom of niet? Maatwerk bij de bank, nou je komt er niet eens in met wia wga.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *