Verhoogd Collegegeld Langstudeerder

collegegeld
foto: Pixomar

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (kamerlid de Rouwe, kamerlid van der Ham en kamerlid Lucas)
Het plan omtrent het verhoogde collegegeld dat door het kabinet gevormd is, is mij grotendeels duidelijk. Er blijft echter een onduidelijkheid voor mij bestaan waar ik geen direct antwoord op kan vinden. Wat gebeurd er in het geval van een uitloop van de studie van minder dan een jaar? Betaal je de ‘boete’ per maand overschrijding van de maximaal voorgeschreven studieduur of ben je gelijk de volle 3000 euro verschuldigd?
Voorbeeld: een afstudeerproject heeft kleine tegenslagen in bepaalde metingen, of het leveren van een bepaalde opstelling laat op zich wachten, waardoor ik in september of oktober afstudeer, oftewel een uitloop van 1 maand. Hoe vertaald zich dat in mijn verhoogde collegegeld? In het geval van de volledige 3000 euro, ziet u hier als partij nog ruimte voor aanpassingen richting maandelijkse betalingen? Hopelijk kunt u mij een verlossend antwoord geven.

Antwoord van het CDA (1/2, kamerlid de Rouwe)
Hartelijk dank voor deze vraag. Heel erg begrijpelijk, want voor zover ik weet is hier nog geen antwoord op. Ik kan het niet opmaken uit de teksten die mij nu bekend zijn. De komende maand zal de Kamer het voorstel behandelen. Dit begint met een vragenronde waarin alle leden vragen kunnen stellen aan de regering over het voorstel. Deze vraag zal ik dan ook zeker stellen. De beantwoording is openbaar, maar de vragensteller kan mij volgende maand ook zeker rechtstreeks benaderen, ik kan het antwoord dan geven.

Antwoord van de VVD (1/2, kamerlid Lucas)
Als je meer dan een jaar te lang doet over je bachelor of master betaal je 3000 euro extra collegegeld. Dat gaat dan niet per maand, maar per jaar, aangezien je ook collegegeld voor een heel jaar betaald. Maar het geldt dus pas vanaf meer dan 1 jaar vertraging.

Antwoord van D66 (18/2, kamerlid van der Ham)
Dit is ook een vraag die bij D66 is opgekomen. Wij hebben deze vraag daarom in onze schriftelijke inbreng aan staatssecretaris Zijlstra gesteld. Evenals het collegegeld maandelijks wordt voldaan (of wordt teruggestort als vooruitbetaalt), moet dus ook de verhoging maandelijks worden verrekend.

23 reacties


 1. ·

  Vraag: Hoe kan het zo zijn dat een deeltijdstudent, die niet afhankelijk is van studiefinanciering (er niet eens recht op heeft) en naast zijn studie nog een baan heeft, extra de dupe wordt met deze regeling? De meeste deeltijdstudies hebben op papier een looptijd van 6 jaar, dit houdt dus in dat er minimaal 3000 Euro meer betaald moet gaan worden door een deeltijdstudent wanneer hij/zij zijn/haar studie binnen de gestelde (school) termijn afrondt. Ik vind het ronduit van de zotte dat er voor deeltijd/duale studenten geen aparte regeling bestaat. Nogmaals, de deeltijd/duale student kost de staat bijna niets, ze betalen gewoon loonbelasting en maken geen gebruik van studiefinanciering. Graag een reactie…….

  Beantwoorden

 2. ·

  Naast mijn werk voor een gerenommeerde bank, studeer ik in de avond met veel plezier geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Tot op heden, want het wordt praktisch onmogelijk gemaakt door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze studie voort te zetten. Over de deeltijdstudie heb ik de volgende vraag: Hoe is het mogelijk dat een deeltijdstudent die alle cursussen succesvol heeft afgerond in de daarvoor gegeven periode, nu gestraft wordt met een langstudeer boete omdat hij de deeltijdstudie niet in vier jaar – de tijd voor een voltijds studie! – gaat behalen? De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zich zeer slecht verdiept in deze materie, anders had hij wel geweten dat een deeltijdstudent, juist omdat hij een studie naast zijn werk doet, minder contacturen heeft als een voltijdstudent en simpelweg zijn studie niet in dezelfde tijd als een voltijdstudent kan afronden. Hoe kan zoiets simpels over het hoofd worden gezien? Er zijn maar weinigen in het land die zullen ontkennen dat een kenniseconomie belangrijk is voor Nederland. Hiermee wordt die wens de grond ingeboord.

  Beantwoorden

 3. ·

  Bestaande deeltijdstudenten met een schakelprogramma tussen HBO en master krijgen door de langstudeerders-regeling een boete terwijl ze volgens het normale studieprogramma studeren. Voorbeeld: Bij de Tilburg University staat voor een deeltijd Premaster twee jaar, de hierop volgende master duurt in deeltijd ook twee jaar. Tot het huidige studiejaar werden premaster-studenten door Tilburg University ingeschreven als master. Dit betekent dat een deeltijdstudent die in 2009 of 2010 is gestart met de studie, direct bij aanvang of het tweede jaar van de Master als langstudeerder wordt aangemerkt. Om het probleem voor nieuwe studenten op te lossen, worden premaster-studenten vanaf het huidige studiejaar als bachelor ingeschreven. Het probleem van deeltijdstudenten die in 2009 of 2010 met de opleiding zijn gestart wordt hiermee niet opgelost. Deze studenten studeren volgens het bij aanvang voorgeschreven studieschema en krijgen toch te maken met het verhoogde collegegeld. Hiernaast is het studieschema voor nieuwe deeltijdstudenten, met een schakelprogramma, niet veranderd en krijgen deze studenten geen boete als de premaster en master samen binnen vier jaar wordt afgerond (door inschrijving van de premaster in de bachelor vanaf 2011). Ik ben ervan overtuigd dat hier sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR. Gelijke gevallen worden op een ongelijke manier behandeld, dat studenten toevallig één of twee jaar eerder met de studie zijn begonnen doet hier niet aan af.
  Vraag 1: Op welke wijze wordt bij de uitvoering van de langstudeerders-regeling rekening gehouden met deeltijdstudenten die in 2009 of 2010 met een premaster zijn gestart en waarbij de premaster door de universiteiten als master is ingeschreven?
  Vraag 2: Bent u het eens met mijn stelling dat de langstudeerders-regeling voor deeltijdstudenten die in 2009 of 2010 gestart zijn met een premaster, strijdig is met het gelijkheidsbeginstel van artikel 26 IVBPR?
  Vraag 3: Bent u het met mij eens dat studenten die in deeltijd een premaster/master-programma volgen dubbel, onevenredig en disproportioneel getroffen worden door de langstudeerders-regeling?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *