schuldhulpverlening

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de VVD (21 december 2016, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Voortman, kamerlid Yücel en kamerlid Moors)
Ik heb in april een aanvraag gedaan bij de gemeente Geertruidenberg voor schuldhulpverlening. De aanvraag is doorgezet naar de Kredietbank. Nu is de Kredietbank aan de slag gegaan ermee, dat is goed. Maar waarom duurt het allemaal zo lang voordat de schuldeisers […]
+ Antwoord GL (25/1) en Geen antwoord D66 (21/3), PvdA (21/3), VVD (21/3)

beslagvrije

Vraag aan het CDA, de PvdA en de SP (20 december 2016, kamerlid Heerma, kamerlid Yücel en kamerlid Karabulut
Wanneer wordt het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging beslagvrije voet’ behandeld in de tweede kamer? Gaat invoering op 1 januari 2017 nog lukken? Zo niet, wat is uw inschatting voor de daadwerkelijke invoering van de wet? […]
+ Antwoord PvdA (21/12) en Geen antwoord CDA (20/3), SP (20/3)

belastingvrije

Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en de VVD (18 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg en kamerlid de Vries)
Zoals zo veel ouders willen wij de gezinnen van onze kinderen financieel ondersteunen bij aankoop of onderhoud van hun eigen woning of bij het aflossen van hun hypotheek. Daar willen wij graag ons jarenlang opgebouwd spaargeld op aanspreken. Daartoe willen wij in 2017 […]
+ Antwoord D66 (21/12) en Geen antwoord 50PLus (18/3), CDA (18/3), VVD (18/3)

alcohol

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 december 2016, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Volp, kamerlid Leijten en kamerlid Ziengs)
Ik wil u toch allen eens vragen waarom er bij diverse evenementen wel alcohol geschonken of getapt mag worden, waar kinderen bij zijn. Als ik in de winkel sta dan krijg ik geen alcohol mee als er een kindje in de buurt is wat bij mij hoort. Maar op feesten zoals […]
+ Antwoord SP (20/12), PvdA (22/1), CDA (1/2) en Geen antwoord VVD (14/3)

assurantiebelasting

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 december 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Groot en kamerlid de Vries)
Met de verhoging van de assurantiebelasting enkele jaren geleden, waarbij expliciet werd vermeld dat het om een tijdelijke crisismaatregel ging, vroeg ik me af hoe de Tweede Kamer nu kijkt naar het terugdraaien van deze maatregel. In 2008 was de assurantiebelasting nog […]
+ Geen antwoord CDA (13/3), D66 (13/3), PvdA (13/3), VVD (13/3)

ontslag

Vraag aan D66, GL, de PVV en de SP (11 december 2016, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid de Graaf en kamerlid Ulenbelt)
Ik ben 64 jaar en sinds kort met ontslag. Ik heb een arbeidsverleden van 47 jaar en ik heb een UWV uitkering. Mijn vraag is: ik heb een ontslag vergoeding gehad maar deze is maximaal belast. Zou het geen goed idee zijn deze vergoeding in een aparte belasting schaal te […]
+ Geen antwoord D66 (11/3), GL (11/3), PVV (11/3), SP (11/3)

electronisch

Vraag aan 50Plus, D66, GL en de PvdA (9 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Koolmees, kamerlid Grashoff en kamerlid Groot)
De Electronisch Geld Instellingen (EGI), zoals Paysafe en FashionCheque, waarderen het tegoed na een jaar af om administratieve redenen. Waarom kan dit? Een van de eigenschappen van geld is, dat het een oppotmiddel is, het moet dus zijn nominale waarde […]
+ Geen antwoord 50Plus (9/3), D66 (9/3), GL (9/3), PvdA (9/3)

steigerbouwer

Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (8 december 2016, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Grashoff en kamerlid van der Ree)
In Nederland worden er veel cursussen gegeven. Ook voor de steigerbouwer. Het aanbod van de cursussen bestond uit vier steigerbouwer opleidingen: (A) voor de nieuwelingen, (B) voor de gevorderden, (C) voorman en (D) inspecteur, die controleert of […]
+ Antwoord CDA (8/12), D66 (8/12), VVD (8/2) en Geen antwoord GL (8/3)

korting

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (6 december 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot, kamerlid Bashir en kamerlid de Vries)
Ik heb begrepen dat het kabinet de pensioenopbouw in eigen beheer wil uit faseren. Al ingegane pensioenen kunnen in 2017 met 34,5% korting worden afgekocht. Deze wet moet nog wel door de eerste kamer worden goedgekeurd. Mijn moeder heeft zowel een […]
+ Geen antwoord CDA (6/3), PvdA (6/3), SP (6/3), VVD (6/3)