Communistisch Nederland

communistisch
Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (25 februari 2018, kamerlid van der Molen, kamerlid Jetten, kamerlid Kuiken en kamerlid Koopmans)
In 1800 stond Nederland bekend als land van de vrijheid en trokken daardoor intelectuelen naar Nederland. In 1990 moest onderwijs anders en meer onderzoek was nodig. Maar nu is er meer onderzoek zonder juiste inhoud en weinig praktijk en uitvoering. Alles wordt met regels aan banden gelegd. Mensen worden niet voor vol aangezien maar gepamperd. Eigen verantwoordelijkheid, eigen keuzes en vrijheid wordt ons ontnomen. Ik heb het idee dat onze democratie nog meer communistisch is dan China. Als ik hier medeburgers over spreek schrik ik als ik eigenlijk nooit tegenspraak krijg. Iedereen denkt er zo over. Teveel regels maakt Nederland ook kapot. Nederland is communistisch geworden i.p.v. democratisch! Wat kunnen jullie hier aan doen? En wat gaan jullie hieraan doen? En wie wil hier iets aan doen?

Antwoord van D66 (4/4/18, kamerlid Jetten)
Graag beantwoord ik deze vraag met een van de grondbeginselen van onze partij. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (25/5/18, kamerlid van der Molen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (25/5/18, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (25/5/18, kamerlid Koopmans)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *