Stem van het Volk

stem
Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (20 februari 2018, kamerlid Buma, kamerlid Pechtold, kamerlid Marijnissen en kamerlid Dijkhoff)
U bent volksvertegenwoordiger. Nederlanders willen gehoord worden, en niet alleen dat, Nederlanders zijn niet achterlijk. Over veel onderwerpen hebben wij een mening die telt. Simpelweg omdat de onderwerpen en conclusies tamelijk eenvoudig zijn. Het volk heeft een stem. Als u al geen interesse hebt in wat een referendum zegt, deze zelfs wilt afschaffen, zegt u simpelweg geen interesse te hebben in wat de meerderheid denkt. M.a.w. U heeft geen interesse in de stem van de Nederlander. Een politicus die voorstander is voor het verliezen van contact met het volk is volledig ongeschikt voor zijn functie. Er zouden juist veel meer referendums moeten zijn. Over zowat ieder project.

Antwoord van D66 (28/2/18, kamerlid Pechtold)
Ik vrees dat er een misverstand ontstaan is. D66 is nog steeds voor de invoering van een bindend correctief referendum. Daarin volgt uit een ja een ja, en een nee een nee. De huidige Wet raadgevend referendum doet dat niet: wanneer een meerderheid tegen stemt, bestaat slechts de plicht tot heroverwegen. Dan moet er dus interpretatie van de uitslag en alle verschillende motieven voor voors en tegens gewogen worden. Daarin is gebleken dat dit de kloof tussen kiezer en politiek eerder vergroot dan verkleind. En dat dit slechts op te lossen is door het bindend maken van een referendum, niet door kleine aanpassingen aan de wet. Wij hebben dus het afschaffen van het raadgevend referendum gesteund, maar dat neemt niet weg dat wij blijven zoeken naar vormen van het bindend correctief referendum die kunnen rekenen op een breed genoege steun in de Kamer (2/3e meerderheid in 2e lezing) om de Grondwet te kunnen wijzigen en dat in te voeren.
In de tussentijd werken wij verder aan het vergroten van democratische zeggenschap op alle mogelijke vlakken: in je leefomgeving, in het onderwijs, bij pensioen enzovoorts. Juist omdat iedereen een mening heeft die telt, wil je niet alleen het referendum als noodrem invoeren – maar mensen ook bij de besluitvorming zelf betrekken en goede initiatieven de kans geven in plaats van als bestuur en politiek alles zelf te willen doen.

Antwoord van de VVD (6/3/18, kamerlid Dijkhoff)
Natuurlijk snap ik heel goed dat Nederlanders niet achterlijk zijn en gehoord willen worden. Ik ben niet voor niets een voorstander van onze democratie en van gekozen volksvertegenwoordiging. Ik vind het een groot goed dat iedere Nederlander boven de 18 jaar zijn of haar stem mag uitbrengen en kan kiezen door wie hij of zij zich in de Kamer vertegenwoordigd wil zien. Dat is ook een van de redenen waarom wij kritisch zijn over een referendum. Veel complexe politieke beslissingen zijn niet in een ‘ja’ of ‘nee’ te vatten. Wat je voor antwoord krijgt, ligt ook maar net aan de manier waarop je de vraag stelt. Wij hebben als politici een mandaat gekregen om namens de inwoners van ons land de juiste beslissingen te nemen. Dat moeten we dan ook doen. Of we dat goed hebben gedaan, daar kan de kiezer zich iedere keer bij nieuwe verkiezingen, bij de stembus over uitspreken.

Geen antwoord van het CDA (20/5/18, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (20/5/18, kamerlid Marijnissen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

6 reacties


 1. ·

  Eens.
  Het kabinet toont aan geen enkel respect voor de kiezer te hebben.
  Het kabinet verliest ieder restje geloofwaardigheid, wat er nog over was.
  Het kabinet toont eens te meer aan dat we in Nederland een onbetrouwbare overheid hebben. En dat geldt helaas op vele terreinen.

  Een collega zei laatst tegen me, hoe de Nederlander nou een mening kan hebben op een referendum onderwerp (Oekraïne). Dat het niet verantwoord is om hier een referendum over te houden. Toen ik vroeg hoe dat in verhouding staat tot het stemmen op een politieke partij, werd het stil…..

  Beantwoorden

 2. ·

  Waar zijn D66 zijn kroonjuwelen uit die jaren 66 kwijtgeraakt? Ik denk door de hr. Pechtold. Een referendum zou dus uit de politieke leiding of Partij moeten komen, en het is ongewenst dat dit uit een burgerinitiatief komt. Is het niet zo dat Hr. Rutte niet goed wist wat hij met het Oekraïne referendum moest in Europese Parlement? Is het niet zo dat Nederland tegen de ‘Verenigde Staten van Europa’ heeft gestemd? Inclusief Frankrijk? Ach ja we noemen in Nederland het maar voorzitter, terwijl er in andere landen over President wordt gesproken, over een Presidium Europa.
  Geachte Volksvertegenwoordiger ga zo voort, met het vernietigen van Uw geloofwaardigheid. Ga voort in Politieke Kudde Gedrag van de Partij, zonder zelf na te denken. Ik wens jullie Succes op die weg.

  Beantwoorden

 3. ·

  Dit is simpelweg een stap terug. Als u staat voor een meer bindend referendum, en inspraak van het volk, kan je ook gewoon kiezen voor het behouden van een niet bindend referendum. Ook al heeft het geen doorslaggevende waarde. En van hieruit verder gaan. Nu is er niets.

  Ik denk dat coalitie nogal ‘bang’ is voor de onvrede die gaat volgen na een aantal resultaten van referendums die genegeerd gaan worden. Het volk gaat zich verenigen, de laagstructuren die niet werken komen beter tot uiting etc. etc. Verandering.. verandering..

  Beantwoorden

 4. ·

  @ dhr. Dijkhoff,

  Dat een referendum niet werkt zoals u wilt, betekent niet dat het een goede richting is. Democratie is een actief proces. Zoals hierboven geschreven is het kiezen van een partij en zijn programma wel 10x meer complex dan stemmen voor een item van een referendum. Dat de democratie nu gebaseerd is op 1x kiezen in vier jaar.. en dat dit een ‘groot’ goed is, betekent ook niet dat we nu met zijn allen stil moeten staan, niet aan verbetering moeten denken.

  Het referendum is afgeschaft nu. Er is NIETS. De coalitie kan niet een duidelijker signaal geven dat het geen interesse heeft in de ‘stem van het volk’.
  Terwijl het referendum ook aangepast had kunnen worden, en er van geleerd kon worden. B.v. door de standpunten van de partijen op internet te zetten, en mensen per project te laten kiezen voor een ‘partij’.

  Beantwoorden

 5. ·

  Aah, ja afschaffing van referendum voorkomt natuurlijk ook een Nexit.

  Gewoon angst dus wat op de achtergrond speelt.

  Een Rutte kan ook de houding hebben:

  “Wij vinden belangrijk wat de stem is van het Volk. Zijn wij altijd in geinteresseerd. Bindend of niet, de actiever de burger betrokken raakt bij de beslissingen die wij als Nederland moeten nemen, de beter.

  Echter de kiezer moet ook begrijpen dat wij lange tijd de voor en tegens met elkaar in kaart brengen, hierover debateren, en dit enige diepgang brengt in de materie. Soms dus achten wij onze beslissing het beste, ondanks dat de ‘stem van het volk’ anders is. ”

  Iedereen begrijpt dat.

  Kiezen voor geen communicatie, zoals Rutte nu doet (“het is kantklossen”) is gewoon gebaseerd op ANGST. Nexit

  Beantwoorden

 6. ·

  Is het angst , of is het toch iets anders zoals het eigen individu eerst! Ik denk dat dit verder gaat dan wij burgers kunnen bedenken.
  Met de verkiezingen van Rutte 3 als ik het goed heb,kwam de aap multinationals uit de mouw van Mark Rutte. Ik moet eerlijk zijn zij het wat later dan gebruikelijk is dan is ie eerlijk om het te benoemen, dat heet dividend belasting. Aandeelhouders zelfs hoorde je niet over.

  Als ik gehoord wil worden dan wil ik niet afgescheept worden door politici. Zo ook een bericht van de NOS over de afwijzing van wet zorgfraude in de 1e kamer, geen probleem denk de NOS Bruno Bruins maakt dat voor zorgverzekeraars in orde.
  Wat maakt Bruno in orde, dat zorgverzekeraars in jou Patiëntendossier kunnen struinen, en gegevens naar boven kunnen halen waar jij als burger niet bij kan komen.
  Maar hoe zit het nu met Zorgverzekeraars en laat ik deze eens noemen APOTHEKERS?
  Nee die leren het niet af, en dat met toestemming van verzekeraars declareren zij medicatie als zijnde 40 van 100. Het factuur ziet eruit als 100 stuks en terhandstellingskosten en na een paar dagen gevolgd met een factuur van 60 stuk plus terhandstellingskosten. Tel uit deze fraude!!
  Zorgverzekeraars ondernemen geen actie deze fraude, en NZA laat het ook af weten.
  Wie controleert deze , niemand zij eten mee uit de ruif geheten zorg gelden!!
  Daarom even terug te komen op de vraag waar blijvend e antwoorden van de gekozene naar de burgers, het heet een pot nat!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *