Energielabel Woonhuis

energielabel
Vraag aan D66, GL, de SP en de VVD (26 februari 2018, kamerlid van Eijs, kamerlid Voortman, kamerlid Beckerman en kamerlid Koerhuis)
Het energielabel is verplicht bij de verkoop van je woning. Iedereen heeft een voorlopig energielabel gekregen, echter dient het een definitief energielabel te zijn bij verkoop. Dit label vraag je aan via je DigiD bij de rijksoverheid. Daar kun je het eventueel ook laten herwaarderen indien je verbeteringen aan je woning hebt aangebracht. Vervolgens dien je sowieso een erkende expert te kiezen uit een rijtje dat de overheid blijkbaar heeft opgesteld. De kosten van deze uitverkoren experts, voor hetzelfde werk in dezelfde tijdspanne loopt nogal uiteen, van 2 euro (!) per label tot wel 125 euro (!!) per label. Wat vindt u ervan dat de overheid experts aanwijst? Wat vindt u ervan dat de kosten zo belachelijk ver uiteenlopen? In hoeverre ziet u het gevaar van het betalen van smeergelden door bedrijven / personen aan ambtenaren om ook in dat rijtje te mogen staan? Wordt het ├╝berhaupt gecontroleerd? Als je dit soort dingen doet, vermeld en aanbied als Rijksoverheid, trekt een ieder zijn wenkbrauwen op en roept het meteen een vieze smaak op toch?

Antwoord van D66 (26/2/18, kamerlid van Eijs)
Een energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Dat wordt een steeds belangrijker aspect bij de afweging om een woning te kopen. Daarom is het van belang dat een definitief label zo precies mogelijk wordt vastgesteld.
Via het systeem waarin je je definitief label kunt laten vaststellen kun je kiezen uit alle erkend deskundigen die een diploma hebben om de aanpassingen van een voorlopig naar een definitief label te kunnen beoordelen. Ik heb zelf ook een diploma, maar ben niet actief als erkend deskundige. Er wordt geen selectie door de overheid gemaakt, alle erkend deskundigen die deze dienst aanbieden kan men via de website vinden. Er zijn eenpitters die dit werk als bijverdienste doen, maar ook bedrijven van wie het deel van hun werkzaamheden uitmaakt.
De kwaliteit van de beoordelingen wordt gecontroleerd door de overheid en daar komen rapporten over uit die we als Tweede Kamer krijgen. Daaruit blijkt dat het definitief label best goed klopt. Een en ander blijft natuurlijk afhankelijk van de informatie die een eigenaar aanlevert aan de erkend deskundige.

Geen antwoord van GL (26/5/18, kamerlid Voortman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (26/5/18, kamerlid Beckerman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (26/5/18, kamerlid Koerhuis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Dank voor uw reactie. Het geeft geen beter inzicht, maar kloppen doet het vaak wel. Daarom graag nog een antwoord op de vraag van de uiteenlopende tarieven. Blijkbaar is er weinig verschil in meetmethode? Overigens blijf ik de doorverwijzing naar de diverse bedrijven geen taak van de overheid vinden.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *