LPG Gebruik Stimuleren

lpg
Vraag aan D66, GL, de SP en de VVD (10 januari 2018, kamerlid Jetten, kamerlid Kröger, kamerlid Laҫin en kamerlid Dijkstra)
Dag in dag uit worden we in het nieuws geconfronteerd met klimaatverandering. Er worden grote plannen uitgerold om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook horen we steeds vaker dat de luchtkwaliteit in de steden, mede door de hoge concentraties fijnstof, de Europese normen overschrijdt. Ondertussen is duidelijk geworden dat het rijden op LPG rond de 11% minder CO2 uitstoot dan het rijden op benzine. Minstens zo belangrijk is het dat er praktisch geen fijnstof in de uitlaatgassen van LPG zitten. Hoe komt het dat sommige partijen de luchtkwaliteit hoog in het vaandel hebben maar dat ik nooit iets hoor over het favoriseren van LPG gebruik door bij voorbeeld de wegenbelasting te verschuiven naar de meest vervuilende brandstoffen?

Antwoord van de VVD (1/2/18, kamerlid Dijkstra)
LPG is een relatief schone brandstof met veel minder uitstoot aan fijnstof en stikstof dan benzine of diesel. Het mooie is ook dat wij daar een hele infrastructuur voor hebben liggen die steeds minder wordt gebruikt. Helaas is LPG niet sexy bij beleidsmakers en lag de focus erg op elektrisch vervoer. Dat is zonde, want de gastechnologie is razend knap en in Nederland zit kennis en kunde op dit gebied. De VVD wil zoveel mogelijk een gelijk speelveld tussen (auto-)brandstoffen en nu is dat niet het geval door accijnsverschillen. Als het speelveld tussen brandstoffen gelijker is en wordt, kan de beste brandstof winnen en daarmee haar marktaandeel vergroten. Helaas spelen fiscale zaken een grotere rol in besluitvorming dan milieuaspecten en zijn de belastingopbrengsten vooralsnog leidend. Dat is jammer. Als de overheid daadwerkelijk wil sturen op verbetering van de luchtkwaliteit, zou stimulering/uitbreiding van LPG, maar ook andere schonere vormen als groengas, EV, biobrandstoffen en waterstof verstandig zijn en bouwen we het aandeel diesel en benzine langzamerhand af.

Antwoord van D66 (19/2/18, kamerlid Jetten)
Hartelijk dank voor uw vraag. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling.
Onze voorkeur gaat uit naar de vervuiler betaalt. LPG is inderdaad minder slecht voor het milieu dan benzine, maar daarom is de accijns ook lager. Maar ook autorijden op gas is niet goed voor het milieu. Dat is dan ook de reden dat we dit in het totaalplaatje vinden te accepteren. Uiteindelijk wil D66 naar een heel ander systeem, waarbij de lpg afhankelijk is van het gereden aantal kilometers en de vraag hoe vervuilend de auto is. Dan geldt pas écht het principe van de vervuiler betaalt.
Om deze reden heeft D66 al geruime tijd het onderwerp duurzame energie op de agenda staan. Fossiele brandstoffen zijn eindig, worden steeds kostbaarder en zijn vervuilend. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. De duurzame energiemeter blijft in Nederland echter steken op een beschamende 4%. D66 wil dat in 2020 het aandeel naar 20% is gestegen. Een volledige transitie moet in 2050 zijn gerealiseerd. D66 kiest voor het stimuleren van innovatieve technieken die grootschalig de Nederlandse energieproductie verduurzamen.
Biobrandstoffen kunnen bijvoorbeeld, mits duurzaam, een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening van onze mobiliteit. Wat D66 betreft wordt in 2020 minimaal 50% van alle biobrandstoffen gewonnen uit afval, algen en restproductie. Daarnaast moet 10% van de brandstoffen in de transportsector op een duurzame manier verkregen zijn. D66 steunt en stimuleert duurzame innovaties op het gebied van logistiek en transport die hier aan bijdragen. Naast het akkoord is D66 druk bezig met het realiseren van duurzame energiebronnen. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van GL (10/4/18, kamerlid Kröger)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (10/4/18, kamerlid Laҫin)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *