Verpleeghuis en Wachtlijst

verpleeghuis
Vraag aan 50Plus, de PvdD, de SP en de VVD (11 januari 2018, kamerlid Sazias, kamerlid Arissen, kamerlid Kooiman en kamerlid Hermans)
Ik werk als ZZP’er via een niet gecontracteerde thuiszorg organisatie. Op dit moment kom ik ruim 1 jaar bijna dagelijks bij een echtpaar van 80+, waarvan de vrouw een combinatie van alzheimer en parkinson heeft. Ze is erg op mij gesteld en ik kan haar daardoor heel goed helpen in de thuissituatie. Ze heeft inmiddels 24 zorg uren en gaat 3x per week naar een dagopvang. Het feit is echter dat haar man buiten onze zorg voor haar zorgt. We zitten nu tegen een punt aan waarvan we denken of de partner nog lang genoeg voor zijn vrouw kan zorgen. De familie heeft al informatie ingewonnen om mevrouw op een wachtlijst te zetten voor opname in een verpleeghuis. Tot zover een hele goede stap gezien de situatie. Maar nu die aanvraag dichterbij komt, en ik me verder heb verdiept in de regels ben ik me eerlijk gezegd rot geschrokken. Op het moment dat er een indicatie is en mevrouw op een wachtlijst komt voor een verpleeghuis wordt ze gekort in haar zorg (van 24 naar 10 uur) en mag het vertrouwde team geen zorg meer verlenen. Wat betekend dat ze via een grote zorgorganisatie zorg zou krijgen met dagelijks andere gezichten en niet meer op vaste tijden. Dat is voor iemand met alzheimer natuurlijk een ramp. Ze is juist gebaat bij vaste mensen en tijden. Daarnaast zou er al een behoorlijk hoge eigen bijdrage betaald moeten worden op basis van dat mevrouw al in het verpleeghuis zou wonen.
Dit hele verhaal baart mij veel zorgen en lijkt me niet de bedoeling van de goede zorg die er in Nederland zou zijn. Ik besef dat dit niet een op zich zelf staand probleem is, dus dat er heel veel mensen de dupe zijn van deze rare regeling. Ik zou graag zien dat hierin stappen genomen worden om voor deze groep mensen de zorg tot opname te garanderen zoals deze is voor de indicatie. Er wordt namelijk nog geen gebruik gemaakt van de zorg in het verpleeghuis. Er is alleen maar sprake van een wachtlijst waarop men staat.

Antwoord van de VVD (11/3/18, kamerlid Hermans)
Het kamerlid Hermans wil direct contact hebben met degene die de vraag stelt. De vraagsteller heeft zelf de vraag per email gesteld aan kamerlid Hermans.
Antwoord kamerlid Hermans: Met de vraagsteller heb ik contact gehad.

Geen antwoord van 50Plus (11/4/18, kamerlid Sazias)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdD (11/4/18, kamerlid Arissen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (11/4/18, kamerlid Kooiman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *