Sluierbewolking of Chemtrails

Sluierbewolking

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (11 mei 2011, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren, kamerlid Samsom en kamerlid Jansen)
Vandaag was er volgens het weerbericht op de tv veel sluierbewolking zichtbaar boven Nederland. De afgelopen vier jaar heb ik regelmatig foto’s gemaakt van dit soort formaties. Ik heb twee foto’s toegevoegd. De eerste foto is genomen op een zonnige dag in juni 2007 en de tweede foto vandaag aan het einde van de avond. Kunt u me verzekeren dat in beide foto’s alleen maar hoge sluierbewolking zichtbaar is en geen chemtrails gevormd door de uitlaatgassen van vliegtuigen aanwezig zijn?

 

20 juni 2007
11 mei 2011

 

Antwoord van GL (12/5/11, kamerlid van Tongeren)
GroenLinks is ook op de hoogte van de bevindingen rondom de zogenaamde chemtrails. Omdat de wetenschappelijke bewijzen nog onbekend zijn in deze zaak, zijn wij nog wat terughoudend met het innemen van een standpunt in deze. Het gaat vaak nog om geruchten dan harde wetenschappelijke bewijzen. Wij nemen uw signaal serieus en houden het in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn en de wetenschap met negatieve bevindingen komen rondom de chemtrails dan zullen wij daar op inspelen.

Geen antwoord van de SP (12/5/11, kamerlid Jansen)
Zal geen antwoord geven op deze vraag.

Geen antwoord van D66 (11/8/11, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (11/8/11, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Antwoord van de SP (11/11/15, Medewerker SP Tweede Kamerfractie )
De SP weet van experimenten met het in de atmosfeer brengen van deeltjes. Dit zijn voor zover ons bekend kleinschalige experimenten voor militaire en klimatologische onderzoeken. Eerder stelde SP in Brussel al eens vragen over vermeende chemtrails. Daarop werd overigens ook al niet ontkennend geantwoord. Er is dus zeker geen sprake van een groot geheim of complot. Er zijn ons geen bewijzen bekend dat dit in Nederland op grote schaal zou gebeuren en dat er schadelijke gevolgen voor mens en milieu. Wij zien dan ook geen enkele aanleiding om dit politiek op de agenda te zetten.
Mochten er in de toekomst harde feiten en bewijzen zijn dat er weldegelijk schadelijke gevolgen voor mens en milieu zijn dan horen wij dat uiteraard graag. Maar de youtubefilmpjes en websites die ons tot op heden zijn toegezonden doen met alle respect voor de afzenders eerder afbreuk dan dat ze bijdragen aan het gevoel van urgentie aan onze kant.

Chemtrails op 21 juli 2013

Chemtrails in de avond van 21 juli 2013
Chemtrails in de avond van 21 juli 2013

Waarom zijn ze aan het sproeien?

Een uitgebreide film over de effecten van ‘geo-engineering’. De gevolgen van o.a. aluminium-, barium- en strontium-oxides op het klimaat, flora, fauna en natuurlijk uiteindelijk ook ons . Why in the world are they spraying?

Sylphs en HAARP in Nederland

Sylphs in Nederland
Sylphs in Nederland
HAARP en chemtrails in Nederland
HAARP en chemtrails in Nederland

Chemtrailing

55 reacties


 1. ·

  Deze wereld met al hun vernietiging wapens ach wat maak het dan nog uit een paar extra vergiftiging strepen in de lucht. Het is niet dat de mensen belaagt worden met rotzooi in de lucht te verspreiden maar al wat leeft op deze aarde. Er was er 1 die zei heer vergeef hun zij weten niet wat zij doen. Nu is het zo, zij weten echt wat zij doen en dat is al erg genoeg. Nou jammer dan, de aarde is een grote dodende massa een beetje extra kan geen kwaad. Zo nu ook weer een stel idioten die bezig zijn, met vergif te spelen. De wetenschappers met een groot aantal constructeurs van het kwaad te midden van hun.

  Beantwoorden

 2. ·

  Woorden woorden woorden Het referendum is al lang geleden vermoord. Het volk heeft geen zeggenschap en wordt bestrooid met heilig makende stoffen. De regering gaat naar huis met vette salarissen en onderneemt geen stappen om het Nederlandse volk te beschermen tegen de vijanden die ons van uit de lucht terroriseren. Het besef dat zij zelf ook die rotzooi op hun kop krijgen dat stoort hen niet. Zij zitten allen maar in babbelkamers met koffie en doen alsof, met een leuk plekje en vet maand geld. De regering oh ja de chemtrails daar ja daar praten we later over, niet nu want sinds 1945 zijn zij de weg kwijt en zijn nog steeds zoekend. Vandaar vervelende mensen met jullie chemtrails wij hebben wel wat anders te doen. Ja politiek veel babbels en ons volk belazeren. ja mooie kunst want referendum bestaat niet en wij zitten lekker rustig in ons babbel gebouw. Dus ga eens aanpakken en doen jullie je werk waarvoor jullie gekozen zijn. In het bedrijfsleven als je daar de kantjes er van afloopt krijg je meteen ontslag met een week salaris en weg wezen jij. Zo hoort het ook.

  Beantwoorden

 3. ·

  Kap nou eens met die chemtrails, je ziet steeds minder insecten, vroeger als je met de auto ging rijden zat je voorruit vol met insecten. Tegenwoordig niet meer! Als burger van Nederland geef ik geen toestemming voor die vieze chemtrails, die ook nog eens de zon laat verdwijnen zgn voor die klimaathoaxs! KAPPEN NU!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *