Social Media Misbruik

social
Vraag aan de CU, GL, de PvdA en de SP (10 augustus 2017, kamerlid Bruins, kamerlid Ellemeet, kamerlid van den Hul en kamerlid Kwint)
Ik wil graag een probleem (opnieuw) aan het licht brengen over het gebruik en misbruik van social media. Dit betreft cyber-pesten, respectloos omgang, anonimiteit, egoïsme, schelden en nog tal van andere lasten die men ondervind bij gebruik van, onder andere twitter, facebook en youtube. Mensen beginnen dubbel levens te krijgen. Het sociale gedrag toont in het echte leven een hele andere kant, terwijl er op internet mensen hun emoties en harten luchten, over de rug van een andere ‘anonieme’ individu. Zolangzamerhand beginnen deze grote properties aan te nemen. Overal waar je kijkt op social media zijn grofgebekte mensen die geen spaan overlaten van menselijke waardigheden. Ik vraag me dan ook af waarom hier geen duidelijke regels over zijn gemaakt. Tenslotte hanteren we de grondwet, maar die schijnt even vergeten te zijn online. Dit komt, denk ik, door de anonimiteit en frustraties die mensen hebben. Ook het gebrek aan authoriteit op internet zorgt voor een chaotische omgang met elkaar.
Ik heb een dochter van 2. Ik voed haar op, samen met mijn vrouw. Zij zal, naar verwachting, meer met computers moeten gaan werken om later een goede baan te kunnen krijgen. Echter ben ik als de dood voor de computer. Namelijk vanwege social media. Kinderen worden gepest of moeten gaan pesten om zichzelf te beschermen tegen deze kwade wereld. In eerste instantie kan een hoop zelf worden opgelost, echter gaat dit wel ten koste van haar toekomst. Social media is veranderd van een sociale uitvinding naar een online uitlaatklep. Ik ben zelf depressief. Deels hierdoor. Ik probeer mijzelf zoveel mogelijk positiviteit te gunnen. Maar als ik in mijn therapie groep iedereen hoor roepen over de omgang in social media, en de daarbij horende ‘haat en hekel’ relatie met mensen in het algemeen, dan is dit een probleem wat in de tweede kamer opgelost moet worden. En kan je niet verwachten dat kwetsbare groepen dit zelf op moeten lossen. Ook levert dit indirect zorgkosten (psychologie / psychiatrie ) op en gaan er zelfs levens mee gemoeid.
Gezien facebook een bedrijf is, en de daarbij horende verantwoording moet afleggen voor dit soort gedrag, vind ik ook dat er regels moeten gesteld worden vanuit de overheid. Is het überhaubt wel goed om anoniem te reageren? Moeten er niet, net zoals het echte leven, passende straffen komen? Mag er schade vergoeding gevraagd worden als mensen onbedoeld de dupe worden en hiervoor zorgkosten, eigen risico moeten gaan afdragen? Moeten wij niet de slachtoffers helpen, in plaats van ze te straffen met kosten? Moeten wij niet ingaan op daders? Het is lastig om regelgevingen te stellen in een sociale groep. Echter zou het moeten kunnen om mensen in te laten zien dat hun acties online ook consequenties kunnen hebben?
Heel graag zou ik in de tweede kamer vragen hierover gesteld zien. Dat er bewustwording is van dit gedrag en dat dit een grote invloed heeft op ons psychisch gestel. Laat Sire hiervoor spotjes maken, of.. vul maar in. Ik zie op dit moment geen enkele input om hier wat aan te doen. Het lijkt me dat we elkaar juist sociaal moeten helpen en niet moeten tegenwerken. Ik ben zelf bezig om een portfolio te maken met voorbeelden van dit soort wangedrag. Al is dit een wereldwijd probleem, zoek ik enkel Nederlandse voorbeelden. En ze zijn helaas te veel om op te noemen. Ik zou hier graag een petitie voor willen aanvragen, al weet ik niet goed hoe ik dit opzet. Ik wil graag een verschil maken en hoop dat u als kamerlid dit ook wil. Zijn wij het enige land ter wereld die sociale bewustwording schept op het internet op regerings-niveau?

Antwoord van de CU (10/8/17, kamerlid Bruins)
Op sociale media gelden dezelfde regels en wetten als in het gewone leven. Dus mensen bedreigen, discriminatie en oproepen tot haat zijn verboden. En ook de straffen gelden gewoon. Inderdaad kan pesten via sociale media net zo erg zijn als in het ‘gewone’ leven – en soms nog erger. Het is belangrijk dat kinderen wijs met media leren omgaan, gevaren kunnen herkennen en echt van niet echt leren onderscheiden. De school heeft daar een zekere rol in en zal daar te zijner tijd aandacht aan besteden, maar de eerste taak en verantwoordelijkheid ligt volgens de ChristenUnie bij de opvoeding door de ouders. Mijn advies is dat, wanneer je zelf weinig van computers weet, je daar in je vrienden / kennissenkring hulp en advies bij zoekt. Je hebt daarvoor nog jaren de tijd. Je dochter is nu nog maar 2 jaar oud en kan ze nog jaren zonder computer. De komende tijd dus gewoon lekker veel buiten laten spelen.

Antwoord van de SP (12/10/17, kamerlid Kwint)
Excuus voor de late reactie. Het is natuurlijk waar dat er op social media nogal wat vuiligheid naar hoofden van mensen wordt geslingerd. Het is goed dat wanneer dit de regels en wetten overtreedt, er ook kan worden ingegrepen door de politie. Simpelweg omdat je achter een beeldscherm zit, betekent dat niet dat er ineens andere regels gelden.
Ondertussen is er in het onderwijs al meer aandacht voor mediawijsheid, waar het omgaan met social media onderdeel van uitmaakt.
Persoonlijk ben ik ook meer gecharmeerd van een discussie met iemand die met open vizier strijdt en zich niet verschuilt achter een pseudoniem of een valse naam. Maar ik vind het ook een belangrijk recht dat je hebt, dat je je op het internet mag begeven, zonder dat iedereen weet wie je bent. Het verbieden van anonimiteit doet wat mij betreft dan ook meer kwaad dan goed.

Geen antwoord van GL (10/11/17, kamerlid Ellemeet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (10/11/17, kamerlid van den Hul)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Ik ben het niet eens met uw antwoord, Dhr Bruins. U kunt makkelijk aangeven dat de regels ook online gelden. Maar worden deze echt nagestreeft? Nee. Kijkt u eens om u heen op deze websites. Werp een blik op de commentaren. Bij publieke pagina’s ziet u al gauw dat hier geen sprake van is. Het gaat hier dan ook niet om kinderen. Het gaat hier om volwassen mensen, zoals u en ik. Daar kan de school niets aan doen en waar het inderdaad aan de ouders ligt, is het voor deze groep te laat. Wat doen we met deze ‘hele grote’ groep?

  Waar zijn de berichten dat mensen worden bekeurd voor hun acties op social media. Wat gebeurt er als er word gediscrimineert? Letterlijk niets, Dhr Bruins. Het is wel verboden, maar er worden geen acties gedaan. En dit is precies mijn punt: Zolang er geen consequenties zijn, gaat men er van uit dat het ongeoorloofd kan. Ik merk dat u de ogen er ook voor sluit?

  Als het gaat om de latere generaties, waar wij juist nu voor moeten zorgen, dan ben ik wel bang ja. Dit kan namelijk alleen nog maar erger worden. Ook kan de opvoeding niets doen tegen een maatschappij die verwacht dat mijn kind overweg moet met de computer. Logisch, gezien meer banen geautomatiseerd zijn en dit in de toekomst alleen maar meer zal zijn. Kinderen waarvan verwacht worden dat ze een laptop bezitten op de middelbare school. Als ouder kan je ze in de gaten houden op het moment dat ze thuis zijn. En je hoopt dat je ze goed opgevoed hebt. Mijn dochter van 2 zit nu niet op social media. En dat gaat hopelijk héél lang duren. Zij speelt lekker buiten, zoals u aangeeft.

  De eerste taak ligt normaal ook bij de ouders. Daar ben ik het dan met u eens. Echter hebben we een ander probleem. Een maatschappelijk probleem. En dat ligt, in mijn ogen, bij de overheid.

  Wij hebben twee taken. De volgende generaties bewust maken op school, opvoeding en maatschappelijk hulp. Dit zal niet te zijner tijd moeten gebeuren, maar zo snel mogelijk. En de volwassenen van nu bestraffen voor acties. Voorkomen dat het gebeurt. Het sloopt de samenleving als dit door blijft gaan. Wilt u inzicht hebben in de proporties? U hoeft enkel Facebook aan te klikken en op de wat grotere pagina’s ( in het Nederlands ) te kijken.

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik wil enigzins ook nog een link toevoegen naar een probleem. Dit probleem laat zien dat er degelijk geprobeerd wordt om hier onderzoek naar te doen, echter dat dit stuk loopt dankzij privacy rechten van Facebook. Hierdoor kan er niet in kaart worden gebracht hoe groot de echte problemen zijn, problemen die inmiddels ook bij onderzoekers aan het licht komen. Ik wil u vragen dit even kort door te nemen en te realiseren dat dit inmiddels een erkend probleem is. Ook wordt hier duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld Facebook invloed heeft in de verkiezingen, en hoe dat in uw nadeel werkt. Echter kan en mag dit niet onderzocht worden van Facebook. Lees het hier:

  https://www.theguardian.com/technology/2017/may/22/social-media-election-facebook-filter-bubbles

  Overigens, waarom is de CU de enige die steeds reageert? Waar is de rest?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *