Sollicitatieplicht 60Plus

sollicitatieplicht
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (8 augustus 2017, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid Pechtold en kamerlid Zijlstra)
Ik ben 60 jaar oud en sinds 1-1-2017 werkloos. Meerdere keren 100% match op een vacature. Mijn vrouw is 59 jaar oud en sinds 1-7-2017 werkloos. In deze ene maand 6x 100% match. Maar wij passen niet in het profiel? Succes met uw verdere sollicitaties! Maar we zijn er inmiddels achter. ‘We zijn niet te oud om te werken, maar we willen niet met oude mensen werken’. En ik weet het nog goed hoor toen ik 30 was als er een vacature openstond op onze afdeling. Liever geen ouder iemand die niet in het team past. Je wil toch niet met je vader werken. Werkgevers hebben meer belang bij een goede sfeer in het team, dan een werkbonusje van 7.000 euro. Het gaat dus echt niet om de kwaliteiten van oudere werknemers.
De verplichting om te solliciteren en altijd weer afgewezen worden werkt bijzonder op de mentale veerkracht en we kunnen nu al merken dat er enige depressiviteit optreedt. Ik heb 33 maanden WW en mijn vrouw 30 maanden WW. We worden dus nog resp 132 en 120 keer afgewezen. Hoe lang houd je dat vol? Het UWV is er administratief maar druk mee. Dus nieuw kabinet: schaf de sollicitatieplicht aub af voor 60Plus.

Antwoord van D66 (5/12/17, kamerlid Pechtold)
We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt. Anno 2016 vormen 55-plussers 16% van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt voor ouderen zit echter op slot. Deels komt dit door vooroordelen bij werkgevers, soms door achterhaalde kwalificaties, en deels door verouderde regels. Investeringen in inzetbaarheid en het terugdringen van de risico’s van werkgeverschap komen zeker ook ouderen ten goede. Door meer scholing, meer nadruk op inzetbaarheid als onderdeel van de huidige carrière en met een activerende WW.
Graag licht ik toe wat er in het regeerakkoord is geregeld met betrekking tot dit onderwerp. Allereerst gaan alle inkomensgroepen er op vooruit door de maatregelen die we nu nemen gaan. Werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. We hervormen het belastingstelsel, waarbij er nog maar twee belastingschijven over blijven. De inkomensverdeling wordt gelijker door de plannen van dit kabinet.
Om ouderen beter te betrekken bij de samenleving zorgt D66 in het kabinet voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aandacht voor scholing, stimuleren van duurzame inzetbaarheid, deeltijdpensioen en generatiepacten. Dit kabinet wil samen met sociale partners een cultuurverandering in gang zetten zodat werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid hanteren waardoor ouderen een volwaardige kans krijgen op de arbeidsmarkt. De sociale partners hebben hier een grote verantwoordelijkheid om niet-vrijblijvende afspraken te maken. Tevens investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW. Voor de oudere werknemers die ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers toch werkloos blijven, houden we de IOW in stand. De IOW is een uitkering voor oudere werklozen op bijstandsniveau. In tegenstelling tot mensen in de bijstand hoeven ouderen in de IOW niet in te teren op hun spaargeld (vermogenstoets) en er is geen partnertoets.
Excuses voor het feit dat de beantwoording van uw vraag een lange tijd op zich heeft laten wachten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (8/11/17, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (8/11/17, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (8/11/17, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

44 reacties


 1. ·

  Ik ben het er helemaal mee eens. Ik ben nu 62 jaar, 3 jaar WW-uitkering genoten met minimaal 4 sollicitaties per maand. Nooit een uitnodiging ontvangen. Nu heb ik een IOAW uitkering aangevraagd, maar door die geweldige participatie wet, mag ik nu 16 uur per week gaan timmeren en stickers plakken. Laat ons toch met rust, ik heb gewerkt vanaf mijn 16 jaar. Ik heb er dus 46 jaar opzitten. Is dit nog niet genoeg.

  Beantwoorden

  1. ·

   In diverse landen in Europa gaat na 40 jaar het ouderdomspensioen ongeacht de leeftijd in.

   Beantwoorden

   1. ·

    Dat is fijn, (ouderdomspensioen na 40 jaar werken), voor mensen die vroeg zijn begonnen met werken in een vaste baan en daar in zijn gebleven. Die kunnen mogelijk met een jaar of 56 er uit. Het is niet zo fijn voor de mensen die een tijd werkloos / ziek / in het buitenland / studerend / thuis bij de kinderen enz. zijn geweest. Moeten die dan tot hun 90e blijven solliciteren, of tot ze er dood bij neervallen?


  2. ·

   Ik maak precies hetzelfde mee, ben bijna 62… ook 3 jaar WW en nu ook ioaw uitkering en moet 5 sollicitatie’s per week doen en iedere maand langs komen bij de sociale dienst. Ik was 15 toen ik begon met werken, dus heb er ook 46 werk jaren op zitten. Werk nu 4 uur in een restaurant van een verzorgingshuis plus 8 a 10 uur vrijwillig, en 8 uur per week in een winkel, maar dat is niet genoeg in hun ogen! Wanneer worden ze daar in den Haag nou wakker???

   Beantwoorden

   1. ·

    Dat worden ze niet vrees ik. De nood van de 1 is het brood van de ander. …werkverschaffing… Puur pesten van mensen die al zo vroeg zijn gaan werken. Dan verlang je naar een goed basisloon. Zonder al die verplichtingen en stress.


  3. ·

   Sinds 2 maanden ioaw. Na tweeënhalf jaar verplicht en zonder resultaat solliciteren bij het UWV, is het drama bij de gemeente begonnen.
   Bij het UWV kreeg ik geen persoonlijke coach, geen scholingsvoucher en werd ik vanwege te groot aantal deelnemers afgewezen voor omscholing.
   Bij de gemeente heb ik inmiddels te maken gehad met een coördinator, een consulente voor vrijwilligerswerk, een consulente voor betaald werk, een jobhunter, een contactpersoon van het werkgeversservicepunt en vier online trainers. De deelname aan trainingen is verplicht. In de training sijpelt sowieso iets door van: het ligt aan jou. Onderdeel is dan ook bijvoorbeeld in gedachte teruggaan naar je kindertijd; hoe speelde je graag, wat vond je leuk tussen je zesde en twaalfde jaar. Probeer vanuit uit deze gedachte dan open te staan voor ‘ander werk dan je gewend bent’.
   Ja, het is bedroevend hoe er na meer dan 40 werkzame jaren en ongewilde werkloosheid met je wordt omgegaan.
   Ik heb al contact gehad met omroep Max, een brief gestuurd naar het ministerie van de heer Koolmees, een brief naar B&W.
   Ik doe 25 uur per week vrijwilligerswerk. Dat doe ik met liefde én als tegenprestatie voor mijn ioaw uitkering. Maar dat betekent volgens de gemeenteambtenaren niet dat het hier dan bij kan blijven. Een coronapandemie, het feit dat ik medicatie heb tegen hypertensie en dat ik in een seniorencomplex woon, terwijl de economie achteruit holt; nee, dit alles wordt door de beslissende ambtenaar, de coördinator, gezien “als algemene factoren, die niet leiden tot vrijstelling van sollicitatieplicht”.
   Ik ben van nature een positief ingesteld mens en in vele opzichten gelukkig. Maar de participatiewet en kortzichtige ambtenaren lijken dit te willen ondermijnen en laten me dus niet met rust.
   Het is overigens best wel opmerkelijk dat er ook gemeenten zijn die wel in staat blijken om maatwerk te willen of kunnen leveren. Rotterdam, Tilburg, Enschede, Groningen zijn enkele voorbeelden. Natuurlijk zijn er ook ouderen die graag willen doorwerken en daarbij ondersteuning moeten kunnen krijgen. Laat daar de energie van de ambtenaren naartoe gaan én uiteraard naar die golf van jonge werklozen die eraan komt.
   Voorlopig is het nog niet zover en zijn we overgeleverd aan de wind die het petje van de ambtenaar een kant doet uitwaaien.

   Beantwoorden

 2. ·

  Beste kamerleden,
  De wereld is aan het veranderen, en wel in een snel tempo. Ook hier in Nederland is deze verandering goed te merken. Op sociaal, maar zeker ook op economisch gebied. Nu de crisis zo goed als voorbij is, en de markt weer aantrekt, zou je toch verwachten dat er voor iedereen genoeg werk zou zijn. Helaas geld dat niet voor de oudere generatie, en zeker niet voor de 60 plussers. Arbeid moet goedkoop zijn, anders kunnen bedrijven niet concurreren. Overal worden goedkope werknemers vandaan gehaald, het liefst nog met behoud van uitkering! Schandalig vind ik deze praktijken, waar zelfs de SP nog een hand in heeft. De mechanisatie rukt steeds verder op, in de vorm van robot, machine en computer. De 60 plussers solliciteren zich suf, worden depressief, en gefrustreerd, omdat men niet meer aan het werk komt, maar wel moet solliciteren! Waarom is de sollicitatieplicht nog niet afgeschaft, voor deze groep mensen? Is het echt nodig om deze groep nog steeds onnodig onder druk te zetten, terwijl het al vele malen bewezen is dat deze groep nooit meer aan het werk komt!

  Beantwoorden

  1. ·

   Heeft niets te maken met de wereld veranderd, de regering heeft besloten doorbrengen wet verbetering poortwachter flink aan te scherpen om ouderen geen baan meer te gunnen. En daar doet onze sociale vriend Ascher nog een beetje extra negatieve kracht in met de wet wwz. Dit jaar is de wet verbetering poortwachter 2 x aangescherpt zodat het mkb het nu echt niet meer durft. De genoemde subsidie geld alleen als je aan een waslijst van regelen en wetten kan voldoen….veel werkgevers vinden dat erg moeilijk werkbaar en dat is logisch. Word wakker!! Tel daarbij op de honderduizenden oost EU arbeiders die goedkoop hier komen werken, maar geen cent uitgeven….ook goed voor ons zeker?

   Beantwoorden

  2. ·

   De SP is tegen goedkope arbeid uit oost EU landen, en tegen gratis vrijwilligers werk. Lees het programma maar erop na.

   Beantwoorden

 3. ·

  Volstrekt mee eens. Hiermee is het enorme arbeidersoverschot drastisch verminderd en neemt de kans op een serieuze niet gesubsidieerde baan voor jongere werkwillige toe zonder de dooddoener er dat meer mensen die baan willen dus aanvaard onze voorwaarden maar.
  Daarnaast kun je mensen met een WAO uitkering zien als mensen die soms al vele jaren een basisinkomen krijgen en velen ouder zijn dan 60 en zal uit onderzoek blijken dat 98% echt niet achter de geraniums bleven zitten. Hiermee kan worden aangetoond dat een basis inkomen vanaf 50 jaar zinnig is waardoor het overschot aan arbeiders verminderd en zonder ernstige verdringing het geheel op de arbeidsmarkt wordt herverdeeld.
  Zie het als prepensioen pre-aow. Waarbij bijverdiensten op welke reguliere manier dan ook is toegestaan maar het niet opgeven van die inkomsten wordt bestraft met de huidige bijstanduitkering (tot 50 jaar) waar iedereen van griezeld. Hiermee voorkom je verdringing en nemen de zorgkosten met minimaal 3% af bij gebrek aan geldstress.

  Beantwoorden

 4. ·

  Sollicitatie plicht na 60 jaar is sadisme. Helaas ook SP is werkgeil.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik wordt in December 65 en ga met pensioen op 16-12-2018. Ik zit sinds 1-3-2017 in de WW. Ik heb copd en longemfyseem. Waarom moet ik tot aan mijn pensioen blijven solliciteren? Dit is te absurd voor woorden! Ik vind dat ik ontheffing van solliciteren moet krijgen!

  Beantwoorden

  1. ·

   Je zult je ziek moeten melden en dan kom je in de molen van bureaucratie terecht maar dan hoef je tenminste niet meer te solliciteren. En op den duur komt je bij een arts terecht.

   Beantwoorden

   1. ·

    Hallo, even een vraag. Wat zijn de problemen die je tegenkomt, kun je die beschrijven?


 6. ·

  Het is zaak om voor iedereen boven de 60 en het laatste jaar voor de AOW ingang de zelfde regels te hanteren. Nu zitten er verschillen in en ik begrijp dit niet. De kans om aan werk te komen zijn nagenoeg nihil.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik ben sinds 1-9-2015 zonder werk vanwege reorganisatie en krijg mijn AOW als ik 66 wordt in november 2018. Ben nu dus 65 jaar en moet nog steeds solliciteren. Ook ik maak geen kans meer op een baan. Er wordt gezegd er is geen leeftijddiscriminatie, me hoela, wel degelijk, voormalig minister Asscher heeft dit jaar voorgesteld om mensen welke nog 1 jaar voor hun AOW zijn vrij te stellen van de sollicitatieplicht, alleen ging dit voorlopig in de bewaardoos omdat er een nieuw kabinet moest komen, en dus in de wacht. En om heel eerlijk te zijn verwacht ik dus niet meer aan een baan te komen. Verder is het ook zo dat mijn lichamelijke toestand het ook niet meer toelaat om nog hele dagen te kunnen werken, heb 2 kunstknieen, 1 versleten heup, rug versleten, beide duimen zijn versleten, dus wie wil mij dan nog hebben? Dus schaf zo gauw mogelijk deze sollicitatieplicht af voor deze doelgroep!
  Graag zou ik hier een reactie op willen vernemen, aangezien ik in het voorjaar 2017 al een mail had gestuurd naar dhr Krol en dhr Asscher, maar helaas geen reactie mocht vernemen.
  Met vriendelijke groet, Hans Klink

  Beantwoorden

  1. ·

   Ach, ik snap al die ophef niet. We hebben toch allemaal zelf weer het rode potlood gehanteerd? Natuurlijk besef ik me dat stemmen de enige mogelijkheid is iets van invloed uit te kunnen oefenen. Wat nadien gebeurt voor wat betreft coalitievorming en beslissingen die tijdens de formatie worden genomen, daar hebben we geen enkele invloed op én geen inzage in. Het resultaat zou kunnen zijn dat bij een presentatie van het regeeraccoord men beslist niet op dié partij zou hebben gestemd als men zou hebben geweten dat…… De invloed van het electoraat moet fundamenteel veranderen, door referenda de politiek laten weten het er beslist niet mee eens te zijn en de uitslag van zo’n referendum moet ook door de politiek worden gerespecteerd.
   Maar nu terug naar de huidige situatie voor wat betreft de arbeidsparticipatie ouderen en de plichten die daarbij horen zoals die nu gelden. We hoeven van deze vier partijen namelijk helemaal niets te verwachten. Sterker nog, ik voorzie een verdere aanscherping van die plichten omdat men aangaande de ouderensituatie op de arbeidsmarkt volkomen eensgezind blijkt te zijn. In grote lijnen was dit al bekend als men de programma’s van de respectievelijke partijen er goed op had nagelezen. En nee, lezen daar zijn wij in dit land niet zo goed in.

   Beantwoorden

  2. ·

   De vrijstellingsregeling sollicitatieplicht welke voormalig minister Asscher begin dit jaar voorgesteld heeft aan de Tweede Kamer in een brief, en welke nu nog steeds op de plank ligt om uitgevoerd te gaan worden, wanneer gaat dit gebeuren? Of horen we hier niets meer van? Samen met nog eens ruim 150 voorstellen liggen ze te roesten op een plank tot het nieuwe kabinet ze gaan behandelen. Schande en nog eens schande dat dit zo lang moet duren.
   En wat ik nog meer een schande vind is dat de leden van de politieke partijen niet eens de moeite nemen om op onze klachten te reageren, jullie zijn er toch om onze bezwaren aan te horen en daar naar te handelen!
   Een verontruste Nederlander

   Beantwoorden

 8. ·

  Ik ben 65 jaar en sinds april 2015 heb ik geen baan meer. Al die tijd blijven solliciteren dus.. reken maar uit hoe vaak ik al afgewezen ben op een sollicitatie. Ondertussen is mijn pensioengerechtigde leeftijd ‘opgekrikt’ van 65 jaar en 9 maanden naar 66 jaar…
  Hoe onvoorstelbaar deprimerend is het – althans blijkbaar onvoorstelbaar voor onze volksvertegenwoordigers in de regeringspartijen – om nog steeds verplicht te worden om elke keer weer afgewezen te worden.

  Beantwoorden

 9. ·

  Geachte mevrouw,

  Dank voor uw mail. Allereerst excuses voor de late reactie. Door de staking heeft de beantwoording van e-mails wat langer geduurd.

  Na vele brieven vanuit de vakbonden heeft de minister van SZW in december 2016 laten weten dat hij voornemens is te regelen dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor iedereen die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dus geen onderscheid meer tussen mensen die na deze leeftijd de WW instromen en mensen die deze leeftijd tijdens de WW bereiken.

  In een brief van maart 2017 liet hij vervolgens weten hier druk mee bezig te zijn en alleen nog een uitvoeringstoets vanuit UWV plaats moet vinden.

  We zijn inmiddels 9 maanden later en er is geen nieuws. Ik ben het met u eens dat dit te lang duurt. Ik heb deze vraag daarom neergelegd bij het ministerie van SZW. Zodra ik reactie heb, zal ik dat laten weten.

  Met vriendelijke groet,
  Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid
  Algemene Onderwijsbond
  W http://www.aob.nl

  Beantwoorden

 10. ·

  Na een arbeidsverleden van 47 jaar waarvan 36 jaar zware ploegendienst ben ik helaas op mijn 63 jaar in de WW terecht gekomen. Ik ben er inmiddels achter dat na meer dan 100 sollicitatie’s er geen werkgever meer geïnteresseerd is. Ik ben inmiddels de leeftijd van 65 jaar gepasseerd en heb recht op AOW als ik 66 jaar word ( dit jaar dus). Ik zie de zin van solliciteren op mijn leeftijd niet meer in daar ik over een aantal maanden van mijn pensioen wil gaan genieten.
  Mijn vraag is: kan het verplicht solliciteren niet worden afgeschaft op een bepaalde leeftijd zodat er geen druk meer hoeft te worden gelegd op mensen die binnenkort van hun pensioen willen gaan genieten en het zinloos solliciteren bij de werkgevers wat hun een hoop zinloos werk zal opleveren door iedere keer deze mensen af te moeten wijzen?

  Beantwoorden

  1. ·

   Ook ik ben 65 jaar en werkloos. In november 2018 krijg ik AOW. Ik word gestressed van het verplicht solliciteren op 65 jarige leeftijd! Laat ons met 65 jaar met rust. Wij hebben niet gevraagd om verhoging van de AOW leeftijd en de IOW uitkering op bijstandsnivo. Pfff eindigen na 47 jaar werken met een bijstands uitkering en de druk van solliciteren. Slapeloze nachten heb ik er van.

   Beantwoorden

 11. ·

  In 2017 ben ik werkeloos geworden. Als 58 jarige heb vele acties ondernomen, zoals het screenen van motivatiebrief en CV door professionals, voeren van netwerkgesprekken, begeleiding van een loopbaancoach, aangemeld bij detacheringsbureaus, aangemeld bij uitzendbureaus, 12 jobs alerts geactiveerd, actief gebruik maken van LinkedIn, diverse trainingen gevolgd en recent gestart met een verkorte HBO managementtraining. Ook acties ondernomen om op zoek te gaan naar een werkervaringsplek, maar vooralsnog zonder succes.

  Mijn conclusies:
  Beleidsmakers slaan de plank mis door onvoldoende aan te sluiten op huidige marktwerking. De faciliteiten om 55 plussers aan het werk te helpen is minimaal. Er zijn nauwelijks financiële middelen om 55+ te stimuleren. (Grote) gemeenten komen er (vertrouwelijk) voor uit dat men wil verjongen.
  Bedrijven zoeken jong potentieel die zich als manager verder kunnen ontwikkelen. Een bedrijf roept in zijn vacaturetekst op waar je over 30 jaar wilt staan (ik met een smile…gezond achter mijn rollator). Het imago van 55+ bij werkgevers geeft een matig beeld, terwijl ik nog vol in het leven sta en bruis van de energie.

  Ik begrijp als geen ander dat de jeugd de toekomst heeft en dat organisaties daar hun aanstellingsbeleid op toepassen. Mijn kansen op werk zijn nihil. Laat jezelf niet uit het veld slaan, blijf mezelf ontwikkelen en blijf geloof houden in de ‘gunfactor’.

  En ik houd mijn mentale veerkracht intact door van het leven te genieten en vooral fit en vitaal blijven.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ik ben 58 jaar en buiten mijn schuld werkeloos geworden. Ik heb 38 jaar gewerkt, ik kom niet in aanmerking voor een opleiding of studiefinancering. Ik woon in Groningen daar is al veel krapte op de arbeids markt. De kans dat ik weer aan het werk kom is heel klein. En het UWV doet ook niets voor je. Wie heeft een baan voor mij? Kom maar op.

  Beantwoorden

 13. ·

  Op de site van de overheid staat het volgende:

  In (één van) de volgende gevallen hoeft u niet te solliciteren als u een WW-uitkering hebt:
  – U bent op de 1e dag van uw werkloosheid nog 1 jaar verwijderd van uw AOW-gerechtigde leeftijd.

  Waarom moet iemand die al werkloos is en ook nog 1 jaar verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd dan wel solliciteren?

  Beantwoorden

 14. ·

  Op 21 maart 2017 heeft de voormalig minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het voornemen de sollicitatieplicht voor werklozen vanaf één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd geheel af te schaffen (Kamerstukken II, 2016-2017, documentnummer 2017D08063). Vervolgens is dit onderwerp controversieel verklaard. De minister zal snel een schriftelijke toelichting geven op dit onderwerp. Deze brief aan de Tweede Kamer zal worden gepubliceerd op http://www.rijksoverheid.nl, ondermeer ook in het WW-dossier bij ‘documenten’.

  Met vriendelijke groet,
  Mw. A.C.M. van der Drift
  Afdeling Publiek en Informatie
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Beantwoorden

 15. ·

  Vele reacties al gelezen. Het UWV is een bonk van onbegrip. Het staat in de wet, mevrouw of voor een wijziging heeft u een minister nodig. Vervolgens wordt gelachen aan de UWV telefoon. Als deze domme gans is uitgelachen, vertel ik haar dat ik nog maar 42 jaar in de gezondheidszorg heb gewerkt en dus langer meeloop dan vandaag. Ik mail regelmatig met de Tweede Kamer fractie van de SP, maar van het Ministerie van Sociale Zaken hoor ik totaal niets. Ik doe 4 sollicitaties per week, zoals het UWV verplicht stelt en voor de rest zal het mij een complete zorg zijn. Binnenkort ontvang ik mijn Flexpensioen en ik heb een WW-uitkering, maar die loopt volgend jaar augustus af en wat dan? Bijstand met Flex pensioen? Als ik solliciteer: een gesprek, wij bellen u dinsdag terug. Ze moeten nog bellen. Werkgever laats niets meer van zich horen. Alle kwalificaties en werkervaring aanwezig, maar ja, dat salaris, hé. Ook werd er naar mijn leeftijd gevraagd, want zo redeneert de werkgever: “kunt u omgaan met jongere collega’s?” U zegt dat u 59 jaar bent, maar u bent nog zo sportief (hardlopen, wandelen en soms zeilen). Hoezo? Ik heb mijn hele leven aan sport gedaan. Weer niet goed. Ik ben dus te duur, te sportief en hoewel ik met elke leeftijdsgroepen heb gewerkt, tja je zal er maar mee zitten.
  Werkgevers klagen, ik krijg geen personeel. Ik snap wel waarom.

  Beantwoorden

 16. ·

  Je werk wordt je afgenomen, dan word je geld je afgenomen, dan wordt je waardigheid je ontnomen, wat rest is de dood.

  Beantwoorden

  1. ·

   U zegt het precies goed! Maar u moet goed begrijpen dat dit ook de insteek is van onze fijne regering. Er zijn er namelijk teveel van onze leeftijd categorie. De aanspraak op voorzieningen wordt wat hun betreft te groot. De enige manier om hier verandering in te brengen is door deze grote groep drastisch te verminderen. Dit wordt indirect bereikt op termijn door alle maatregelen die genomen zijn. Het komt er globaal op neer dat een werkloos persoon na 40 of meer dienstjaren vervolgens in het “doodtreitertraject” beland. Dit kan zijn hartfalen als gevolg van jarenlange stress dan wel zelfmoord. Vaak UWV of bijstand gerelateerd. Met dank aan lodewijck en jette met haar moestuintje.

   Beantwoorden

   1. ·

    In Den Haag hebben ze hier een passende uitdrukking voor. ‘We gaan inzetten op zelfredzaamheid’. Met andere woorden, na vele jaren noeste arbeid krijg je maar fijn de kolere en ga dood.


 17. ·

  Op 30 maart stond het volgende artikel in de Volkskrant:

  Alle werklozen voortaan een jaar voor pensionering vrijgesteld van sollicitatieplicht. Ministerie van Sociale Zaken versoepelt regels vanaf 1 mei. Alle werklozen van 65 jaar worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. De maatregel wordt op 1 mei van kracht. Dit bevestigt het ministerie van Sociale Zaken.

  zie: https://s.vk.nl/s-a4586372/  Ik heb mijn vakbond, AOB, gebeld maar die konden mij hier niets over zeggen. Is er iemand die hier meer over weet?

  Beantwoorden

 18. ·

  Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken maakte niet duidelijk of iedereen tot de pensioendatum moet solliciteren of in het laatste jaar WW voor pensionering wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

  Beantwoorden

 19. ·

  Geen sollicitatieplicht meer een jaar voor pensioen
  30 maart 2018

  Alle werklozen van 65 jaar worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. De maatregel gaat in op 1 mei 2018. Dit bevestigt het ministerie van Sociale Zaken.

  Het gaat formeel om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het laatste jaar voor pensionering. De AOW-leeftijd is in 2018 nog 66 jaar, dus geldt de maatregel voor alle 65-jarigen.

  Als de AOW-leeftijd op 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden wordt, schuift de sollicitatievrije periode in de WW op naar 65 jaar en 4 maanden.

  Nu hebben alleen werklozen die in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen vrijstelling van sollicitatieplicht. Degenen die al langer WW krijgen, moeten tot pensioendatum solliciteren. Dit verschil in behandeling werd op 28 maart behandeld tijdens een debat over de Arbeidsmarktpositite 55-plussers in de Tweede Kamer

  Kamerlid Van Weyenberg vroeg het volgende over de sollicitatieplicht in het laatste jaar:

  Als je nu een jaar voor je AOW-leeftijd werkloos wordt, dan hoef je niet te solliciteren, dan ben je vrijgesteld. Als je op dat moment al werkloos bent, dan moet je blijven solliciteren. Dat is heel dubbel. Dat is Kafka. De minister heeft gezegd dat hij dat gaat oplossen. Wanneer kunnen we die oplossing verwachten?

  Minister Koolmees van Sociale Zaken reageert als volgt:

  De heer Van Weyenberg heeft specifiek gevraagd naar de sollicitatieplicht en de AOW-leeftijd, naar mensen die al werkloos zijn en een jaar voor de AOW-leeftijd zitten of daar instromen. Die discussie ken ik heel goed. Het is nu nodig om de regeling vrijstelling verplichtingen sociale verzekeringen aan te passen. Het UWV heeft op mijn verzoek een u-toets, een uitvoeringstoets, uitgevoerd, en heeft aangegeven dat dit per 1 mei aanstaande mogelijk is. De regeling ligt bijna klaar. Ze moet mij nog bereiken ter ondertekening, maar ze zou per 1 mei moeten ingaan.

  Sollicitatieplicht voor ouderen
  Over de sollicitatieplicht schrijft minister Koolmees:

  Solliciteren is de kortste weg naar werk. De sollicitatieplicht heeft daarmee een positief effect op de werkhervattingskansen. Dit leidt tot een besparing van uitkeringslasten. Afschaffen van de sollicitatieplicht voor ouderen kan het beeld oproepen dat deze werknemers kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dat is niet terecht. Desondanks zie ik ook een mogelijk negatief effect van de sollicitatieverplichting. Oudere werklozen kunnen het gevoel krijgen dat ze “overbodige” sollicitatie-activiteiten moeten verrichten, waardoor zij gedemotiveerd raken.

  Daarom is het volgens Koolmees belangrijk om te investeren in maatregelen die de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt verhogen. Daarvoor werkt het kabinet aan de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt en door middel van de maatregelen in het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”. Bij deze aanpak gericht op activering hoort ook de sollicitatieplicht.

  Beantwoorden

 20. ·

  Ik was 17 toen ik begon met werken, nu ben ik 60,5 jaar. 4 jaar zit ik nu zonder werk en “geniet” een IOAW uitkering, een halve uitkering omdat ik ook een nabestaande pensioentje heb. Mijn vrouw overleed 24 jaar geleden en in dat zelfde jaar heb ik nog 9 andere naaste moeten missen. Na dit rampjaar overkwam me nog meer zeer vervelende zaken, door dit alles gaat het geestelijk niet lekker met mij. Lichamelijk heb ik de laatste 2 jaar ook moeten inleveren, gevolg….ik kan sommige baantjes niet meer aan.
  Toch vind de gemeente dat ik 5 keer per week moet solliciteren, dus veel onzin sollicitaties. Maar de gemeente vind dat ik op alles moet reageren. Broodbanen noemen ze dat. Nu kwamen ze met een baantje van 40-45 uur, dag-nacht en weekend werk, lichamelijk en geestelijk zwaar werk voor 8 euro per uur.
  Ik ben netjes op gesprek geweest, maar de werkgever had schijnbaar door dat het te zwaar voor me zou zijn. Meneer vond het nodig om de gemeente te melden dat ik geen belangstelling zou hebben, tijdens het gesprek vroeg hij 2x naar mijn leeftijd. Zijn reden om me niet aan te nemen. Gevolg, de gemeente dreigt met het stoppen van de IOAW uitkering. Gevolg, ik kan de huur niet meer betalen, dus ik ga dakloos worden. Zoveel jaren hard werken, premies en belasting betalen. Zo gaat dit aso landje om als je oud en versleten bent.

  Beantwoorden

  1. ·

   Martin,

   Een zeer vervelend verhaal. Woest zou mijn eerste reactie zijn. Wat is er gebeurd in dat gesprek bij die werkgever? Ongeloofelijk.
   Zelf ben ik iets jonger maar pak allerlei werk aan. Dit om toch bezig te zijn.

   Sterkte

   Beantwoorden

   1. ·

    Dit is echt te triest voor woorden…
    Miljarden uitgeven aan Griekenland voor zogenaamde steun waar ze met 52 jaar met pensioen gingen…
    Vervolgens wel de eigen bevolking daar naaien waar mogelijk is….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *