Prioriteit Ouderen voor Werk

prioriteit

Vraag aan 50PLus, D66, de PvdA en de VVD (11 maart 2016, kamerlid Krol, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid van ’t Wout)
Wat is de reden dat er voor de jeugdwerkloosheid meer prioriteit is en meer wordt gedaan om die groep aan het werk te helpen dan dat voor de categorie van 45 en ouder? Ik zelf ben nu 52 en door reorganisatie op straat komen te staan en kom tot de ontdekking dat bij menig vacature staat tot 27 jaar in het kader van de jeugdwerkloosheid. Waarom wordt nu niet eens eerst de prioriteit gelegd bij de oudere werklozen daar deze groep het veel moeilijker heeft om aan een baan te komen (lees ook hier leeftijdsdiscriminatie)? Want dat we nu langer moeten door werken wat eerder 65 jaar was, lijkt het mijns inziens ook dat alles op alles gezet moet worden om de oudere die momenteel gedwongen thuis zit aan een baan te helpen. Creƫer desnoods banen bij de overheid voor deze groep. Ik zelf studeer nu rechtswetenschappen aan de OU om naast het solliciteren wat te doen te hebben, echter ben ik bang dat ik deze niet zal kunnen afronden daar ik mijzelf in de bijstand terecht zie komen (vreselijk!). Ik hoop van U een antwoord te mogen ontvangen hoe jullie dit probleem zullen gaan tackelen. Helaas ben ik sinds een paar jaar nu het vertrouwen in ons Nederlandse politieke bestel volledig verloren, daar er keer op keer verkeerde besluiten worden genomen en de verkeerde prioriteiten gesteld worden. Dus ben benieuwd of jullie mij het vertrouwen kunnen terug geven en inhoudelijk hierop in willen gaan, dus geen politieke retoriek. En gaan handelen. Denk maar zo, dat ik een van jullie werkgevers ben.

Antwoord van de PvdA (19/4/16, kamerlid Vermeij)
De PvdA beschouwt (langdurige) werkloosheid als een groot probleem. Om te beginnen is het een ramp voor de mensen die het betreft. Volgens ons is iedere werkloze, of het nu gaat om een jongere of een oudere werknemer, er een teveel. Wij zijn het met u eens dat de werkloosheid onder oudere werknemers specifieke aandacht verdient. Immers, oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar als zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld. De PvdA heeft daarom de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor deze groep. Uit onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat de beeldvorming over oudere werklozen vaak negatief is. Wij hebben samen met 50PLUS ingezet op een boegbeeld die deze negatieve beeldvorming kan ombuigen.
Verder zetten wij in op werkgelegenheid voor deze groep. Zo heeft het kabinet, waar de PvdA onderdeel van is, het voor werkgevers financieel aantrekkelijker gemaakt om oudere ex-werknemers in dienst te nemen via de mobiliteitsbonus, worden er scholingsvouchers verstrekt aan werkzoekenden en bestaat er in feite een tijdelijke loonkostensubsidie door middel van proefplaatsingen. Dit zijn een paar voorbeelden waarvan wij hopen dat het probleem getackeld wordt.

Geen antwoord van 50Plus (11/6/16, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (11/6/16, kamerlid van Weyenberg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (11/6/16, kamerlid van ’t Wout)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *