Hypotheek en Ondernemer

hypotheek

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (9 maart 2016, kamerlid Ronnes, kamerlid Koolmees, kamerlid de Vries en kamerlid van der Linde)
DGA (directeur-grootaandeelhouder) binnen kleinbedrijf (17 jaar bestaansrecht) en in echtscheiding. Ik betaal al 10 jaar alle lasten van de hypotheek en vaste lasten, die nu omgezet moet worden ivm naamswijziging. Hypotheek wordt bepaald naar winstcijfers afgelopen 3 jaar. Bank wil niet meewerken waardoor gedwongen verkoop en ik voor hetzelfde maandbedrag hypotheekkosten nu moet gaan huren. Te gek voor woorden, daar ik jongeren opleid, 62+ers aanneem en mezelf weinig salaris toegekend heb. Volgens accountant is het te betalen, maar bank bepaald wat ik aan salaris mag hebben. Hele privé vermogen wat in huis zit is verdampt bij verkoop en er waarschijnlijk nog restschuld over blijft idem voor partner. Iemand in loondienst zou de hypotheek wel rond krijgen. Zou beter personeel kunnen ontslaan, bedrijf opdoeken, en in loondienst gaan, maar ben ook 57 jaar en heb hart voor mijn bedrijf. Hoe kan het dat er geen uitzonderingsregels zijn, zoals eerder vermeld op de website van de AFM en de consumentenbond, zodat de hypotheek gewoon kan doorlopen?

Antwoord van het CDA (23/3/16, kamerlid Ronnes)
Regelmatig bereikt ons dit soort vragen. Wanneer je situatie niet meer in een ‘standaard’ profiel past wordt het moeilijk (vaak veel moeilijker) een hypotheek te krijgen. Terwijl een alternatief alleen maar duurder is. Banken hebben wel speelruimte, maar het ontbreekt mij aan details uit uw casus om in te schatten of een hypotheek verleent kan worden binnen deze speelruimte.
Het CDA is van mening als het oversluiten resulteert in een verbetering van de schuld/marktwaarde verhouding en ook nog eens de lasten van de betreffende consument verlaagt dat banken zeer ruimhartig moeten omgaan met dit soort zaken. Echter nogmaals, ik kan uit de details die u doorgeeft niet inschatten of dit in u casus het geval is. Hiervoor kunt u het beste meerdere hypotheekverstrekkers raadplegen.

Antwoord van de VVD (9/4/16, kamerlid van der Linde)
Uw vraag is natuurlijk moeilijk te beantwoorden zonder dat ik alle bijzonderheden ken, maar in het algemeen kan uw bank wel degelijk maatwerk leveren rond hypotheken. De regels laten dat ook toe. Daarbij is de bank wel gehouden aan haar zorgplicht: u kunt uw hypotheeklasten nu betalen, maar de bank moet zich ervan vergewissen dat u dat ook in de toekomst nog kunt. Daarbij zal de bank niet alleen kijken naar uw recente winstcijfers, maar – gezien uw leeftijd – ook naar uw ouderdomsvoorziening. Het loont in dit soort situaties ook om naar andere hypotheekverschaffers te stappen. Komt u er niet uit, dan kunt u naar het klachteninstituut voor financiële dienstverlening, Kifid, stappen. De gegevens vindt u op de website van ‘KiFiD. Ik hoop echter dat u er gewoon uitkomt met uw bestaande bank.

Antwoord van de PvdA (9/4/16, kamerlid de Vries)
De PvdA vindt het goed dat de hypotheekvoorwaarden zijn aangescherpt waardoor mensen met het kopen van een huis minder risisco’s lopen. De kans dat daarmee opnieuw grote aantallen mensen ‘onder water komen te staan’ wordt hiermee beperkt. Daarmee wordt een hoop leed voorkomen. Dat laat onverlet dat wij ook van mening zijn dat banken de dienstverlening aan de consument meer centraal zouden moeten stellen. Ook wij hebben de indruk dat zij nog veel te veel handelen op basis van standaardsituaties. Naar onze mening hoort maatwerk bij een goede dienstverlening. Dit is temeer nodig omdat door veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden de situatie van huishoudens snel kunnen veranderen. Uw situatie is daar een voorbeeld van. Wij hebben bij de ministers van wonen en rijksdienst en van financiën inmiddels meerdere keren aangedrongen om de banken aan te spreken op betere dienstverlening waarbij meer rekening gehouden wordt met de specifieke persoonlijke omstandigheden van klanten.

Geen antwoord van D66 (9/6/16, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *