Sollicitatieplicht 60Plus

sollicitatieplicht
Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (8 augustus 2017, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid Pechtold en kamerlid Zijlstra)
Ik ben 60 jaar oud en sinds 1-1-2017 werkloos. Meerdere keren 100% match op een vacature. Mijn vrouw is 59 jaar oud en sinds 1-7-2017 werkloos. In deze ene maand 6x 100% match. Maar wij passen niet in het profiel? Succes met uw verdere sollicitaties! Maar we zijn er inmiddels achter. ‘We zijn niet te oud om te werken, maar we willen niet met oude mensen werken’. En ik weet het nog goed hoor toen ik 30 was als er een vacature openstond op onze afdeling. Liever geen ouder iemand die niet in het team past. Je wil toch niet met je vader werken. Werkgevers hebben meer belang bij een goede sfeer in het team, dan een werkbonusje van 7.000 euro. Het gaat dus echt niet om de kwaliteiten van oudere werknemers.
De verplichting om te solliciteren en altijd weer afgewezen worden werkt bijzonder op de mentale veerkracht en we kunnen nu al merken dat er enige depressiviteit optreedt. Ik heb 33 maanden WW en mijn vrouw 30 maanden WW. We worden dus nog resp 132 en 120 keer afgewezen. Hoe lang houd je dat vol? Het UWV is er administratief maar druk mee. Dus nieuw kabinet: schaf de sollicitatieplicht aub af voor 60Plus.

Antwoord van D66 (5/12/17, kamerlid Pechtold)
We kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt. Anno 2016 vormen 55-plussers 16% van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt voor ouderen zit echter op slot. Deels komt dit door vooroordelen bij werkgevers, soms door achterhaalde kwalificaties, en deels door verouderde regels. Investeringen in inzetbaarheid en het terugdringen van de risico’s van werkgeverschap komen zeker ook ouderen ten goede. Door meer scholing, meer nadruk op inzetbaarheid als onderdeel van de huidige carrière en met een activerende WW.
Graag licht ik toe wat er in het regeerakkoord is geregeld met betrekking tot dit onderwerp. Allereerst gaan alle inkomensgroepen er op vooruit door de maatregelen die we nu nemen gaan. Werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. We hervormen het belastingstelsel, waarbij er nog maar twee belastingschijven over blijven. De inkomensverdeling wordt gelijker door de plannen van dit kabinet.
Om ouderen beter te betrekken bij de samenleving zorgt D66 in het kabinet voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt door aandacht voor scholing, stimuleren van duurzame inzetbaarheid, deeltijdpensioen en generatiepacten. Dit kabinet wil samen met sociale partners een cultuurverandering in gang zetten zodat werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid hanteren waardoor ouderen een volwaardige kans krijgen op de arbeidsmarkt. De sociale partners hebben hier een grote verantwoordelijkheid om niet-vrijblijvende afspraken te maken. Tevens investeert het kabinet 40 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in de WW. Voor de oudere werknemers die ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers toch werkloos blijven, houden we de IOW in stand. De IOW is een uitkering voor oudere werklozen op bijstandsniveau. In tegenstelling tot mensen in de bijstand hoeven ouderen in de IOW niet in te teren op hun spaargeld (vermogenstoets) en er is geen partnertoets.
Excuses voor het feit dat de beantwoording van uw vraag een lange tijd op zich heeft laten wachten. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (8/11/17, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (8/11/17, kamerlid Segers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (8/11/17, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

44 reacties


 1. ·

  Pechtold zegt hierboven dat hij de IOW in stand houdt, maar volgens andere bronnen verdwijnt die in 2020. Ook de IOAW is al beperkt en wordt afgebouwd. Lege woorden van Pachtold dus.
  Oudere werklozen met een eigen huis moeten dus wel solliciteren, want na de WW krijgen ze helemaal niets meer. Die hoef je niet te dwingen of verplichten. Wie wel de relatieve luxe heeft een huurhuis te bewonen en verder ook geen vermogen te bezitten die zouden hun tijd kunnen uitzitten tot aan de AOW, want de kans op werk is bij het naderen van de 65 nihil. Daardoor hebben de ouderen met een huis die niets krijgen een grotere kans op de arbeidsmarkt door de afgenomen hoeveelheid ouderen die solliciteren.
  Als laatste punt merk ik nog op dat de te sterk ge-extrapoleerde leeftijdstoename niet blijkt uit de CBS cijfers. We worden niet ouder, dus hoeft de AOW leeftijd ook niet omhoog.
  Mijn voorstel is dus AOW terug naar de 65 jaar, en vrijstelling van sollicitieplicht vanaf 63 jaar oud. Welke politieke partij gaat dit regelen, want dan gaan we daar allemaal op stemmen.

  Beantwoorden

  1. ·

   U heeft 100 procent gelijk we komen niet meer aan de bak ben ontslagen heb ww gehad erna niks meer omdat mijn vrouw toevallig een paar uur werk aan het minimum heeft dus ik 39 jaren gewerkt voor nu tot mijn 67 of hoe lang geen uitkering meer te krijgen Pechtold we hier iets aan doen.

   Beantwoorden

 2. ·

  Beste, uw verhaal vind ik erg triest; ik voel wat u meemaakt. Ik vind gewoon dat ze bij de uwv en sociale dienst totaal niet kunnen inleven waar wij mensen van zeg maar 60 jaar mee om moeten gaan als je zonder werk komt te zitten. Je kan je rot solliciteren voor niks niemand wil je een vast werk geven alleen nog tijdelijk werk wat je moet opgeven goed anders word je uitkering geregeld teveel gestopt, zelf ervaren. Schijtziek word je er van alleen maar flut baantjes kan je krijgen en ik zat in de ww en werk nu min of meer 1,5 jaar gelukkig zonder ww, want het uwv is een waardeloos bedrijf ze doen geen donder voor je. Ik wens je veel sterkte in de nabije toekomst. gr Ruud flexwerker intn chauffeur, maar werk ook nog gewoon voor een UITZENDBUREAU helaas niks vast hoor.

  Beantwoorden

 3. ·

  Mijn echtgenoot is 64 jaar en krijgt nu IOW netto 936,00 per maand prepensioen word er vanaf getrokken. Ik ben 60 en mijn WW stopt over 4 maanden wat moet ik dan doen als ik geen andere baan vind, daar kunnen we niet van rondkomen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Wegbezuinigd eind 2017 en m’n WW is nu beëindigd. Bij aanvang wees het UWV mij geen coach toe die mij wellicht kon helpen in de zoektocht naar ander werk. Ook een scholingsvoucher werd mij niet toegekend, ondanks mijn vraag naar en behoefte aan bij-of omscholing. Uiteraard heb ik me wel gehouden aan de sollicitatieplicht. Heel zelden wel een gesprek gehad, maar die andere kandidaat bleek dan toch beter in het gewenste profiel te passen. Leeftijdsdiscriminatie? Ik denk het wel, maar dat is moeilijk aan te tonen. Ik ben nu 62 jaar en heb een maand geleden toegang gekregen tot de ioaw club. Mijn vraag naar vrijwilligerswerk wordt niet echt met veel gejuich beantwoord. Nee, ik moet zo snel mogelijk weer deelnemen in het arbeidsproces. Ik krijg vacatures voorgeschoteld waarop ik al eerder heb gereageerd, of vacatures waarbij bekwaamheden of opleidingen worden gevraagd waaraan ik echt niet voldoe. Volgende week moet ik deelnemen aan een videoconference, een training die voorlopig wekelijks als pilot wordt uitgevoerd.
  Inmiddels heb ik al met 4 personen te maken gehad die mij weer aan de bak moeten helpen. Een coördinator, een coach voor de betaalde banen, een bemiddelaar die optreedt namens het werkgevers servicepunt (wgsp) en een persoon die mij kan informeren over vrijwilligerswerk. De laatstgenoemde is echter al 2 weken onbereikbaar. Overigens, met vrijwilligerswerk blijft de sollicitatieplicht gewoon bestaan.
  Nee, niemand zal zeggen: ‘het is mooi geweest, u heeft ruim 40 jaar gewerkt, u doet als vertegenwoordiger van een bewonerspanel nuttig werk voor uw omgeving. Het zou geweldig zijn als u uw vrijwilligerswerk nog wat kan uitbreiden, bijvoorbeeld, zoals u zelf aangeeft, voor de voedselbank’.
  Nee, niets van dit alles, ik moet een betaalde baan vinden. Het maakt niet uit hoe. En mocht ik er ziek van worden? So what? Het gaat niet om mijn welbevinden, volstrekt niet, ik mag doodvallen.
  Ik heb nog geen werkelijke face-to-face ontmoeting gehad met een dezer personen. Hun gezondheid is namelijk belangrijk en het coronavirus moet je wel buiten de deur houden. Nee, er is geen ontheffing van de sollicitatieplicht ten gevolge van de pandemie. Nogmaals, ik ben 62 jaar en krijg m’n jaarlijkse griepprik. Rutte roept: ‘Binnen blijven’. Zijn ambtenaren sturen mij naar buiten. En stel je nou eens voor dat ik een baantje vind en er is nog geen vaccin…en…
  Nee, ik moet niet zeuren, het belangrijkste is dat de werkeloosheidsindustrie blijft draaien en dat die ambtenaren goed betaald aan het werk kunnen blijven.
  Ja, maar jij wordt betaald van ons belastinggeld, kunt u zeggen. En dat is ook zo. Daarom wil ik voor dat geld graag een tegenprestatie leveren met vrijwilligerswerk. En laat ik hieraan toevoegen dat die ambtenaren ook door ons allemaal betaald worden.
  Tot slot, ik probeer positief in het leven te staan, maar dat is niet altijd makkelijk, want er staan wetten in de weg die opgewektheid vaak de kop indrukken.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ben nu 65 jaar en 8 maanden. Zit nu dus ruim jaar voor aow leeftijd en heb een ioaw uitkering. Heb nu echter aan de gemeente om ontheffing gevraagd voor het verplicht solliciteren daar ik nu dus ruim 1 jaar voor de aow leeftijd zit en er volgens mij als ik het goed lees op de diverse sites geen verplichting meer heb om te solliciteren. Dat geldt voor alle mensen met een uitkering volgens Minister koolmees. Volgens de gemeente dus niet , mede omdat de ioaw niet specifiek genoemd staat. kan iemand mij adviseren of ik er nu wel of geen recht op heb.

  Hier nog even een quote:Een jaar voor pensioen stoppen met solliciteren
  Na bijna 1,5 jaar is het dan zover, een oudere werkloze mag een jaar voor de ingangsdatum AOW stoppen met solliciteren, de regeling is op 1 mei 2018 ingegaan.

  Iemand die het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen, was al vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos waren, moesten wel tot exact de AOW-leeftijd doorgaan met het zoeken naar een baan. Wat begon bij minister Asscher is nu door minister Koolmees afgemaakt. (Bron: NOS, 30 april 2018)

  Beantwoorden

 6. ·

  Net hier vraag gesteld over ioaw uikering en ontheffing van de sollicitatieplicht als men 1 jaar voor de aow leeftijd zit. Volgens gemeente geldt dit niet voor de ioaw. Heeft iemand dezelfde ervaring of antwoord op? Oude bericht is verwijderd, geen idee waarom.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *