Wegenbelasting en Poolse Werknemers

wegenbelasting

wegenbelasting
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA (22 april 2014, kamerlid Omtzigt)
Hoe staat het met de vorderingen betreffende de regeling waarin de hier verblijvende Oost-Europeanen wegenbelasting en gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen? Sinds medio 2013 heb ik hier niets meer over vernomen. De inmiddels verdwenen staatsecretaris van Financiën de heer Weekers was hier een groot voorstander van, alsmede de CDA-fractie.

Antwoord van het CDA (24/4/14, kamerlid Omtzigt)
Wij gaan bij het AO Belastingdienst vragen naar de stand van zaken op het dossier van de invordering van wegenbelasting (en gemeentelijke belastingen) van de mensen die langdurig in Nederland rijden met een buitenlands kenteken. Dit debat staat half mei ingepland.

Conceptverslag AO belastingdienst van 15 mei 2014
Vraag kamerlid Omtzigt (CDA) aan staatssecretaris Wiebes van Financiën: ‘Dan kom ik bij het invorderen van de wegenbelasting en de gemeentelijke belastingen van personen die langdurig met een buitenlands kenteken in Nederland rijden. Dit onderwerp is regelmatig aan de orde gesteld in de Kamer. De fracties van het CDA en de PVV hebben moties ingediend waarin de regering wordt gevraagd vorderingen te maken op dit terrein. Lukt dat?

Antwoord staatssecretaris Wiebes van Financiën: ‘Het punt van de buitenlandse kentekens wil ik even aan het eind doen.
Het betreft de voorlichting aan de nieuwe inschrijvers van de Basisregistratie Personen in Nederland over de fiscale aspecten van het meenemen van een auto. Voorheen kreeg men die voorlichting niet. We gaan kijken welk effect dit heeft. Dan zien we of dit vaker gebeurt.’

wegenbelasting
foto: Wikipedia

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (14 juni 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Fritsma en kamerlid Aptroot)
Is het normaal dat een Pool, werkende en wonende in Nederland een auto mag rijden zonder wegenbelasting te betalen. De auto’s hebben een Nederlands kenteken en de mensen wonen al meer dan 5 jaar in Nederland. Het lijkt me dat als wij Nederlanders moeten betalen, waarom een buitenlander dan niet. Het werkt namelijk de milieuvervuiling behoorlijk in de hand. Grote dieselbakken worden dan ook regelmatig gebruikt voor alle mogelijke dingen. Als zij net als wij gewoon wegenbelasting zouden betalen levert het de schatkist ook nog iets op.

Antwoord van het CDA (10/8/11, kamerlid Omtzigt)
Iedereen die in Nederland ingezetene is, moet hier wegenbelasting en BPM betalen volgens de Nederlandse tarieven. Het maakt daarbij niet uit of je rijdt in een auto met een Nederlands of een buitenlands kenteken. Alleen de volgende uitzonderingen bestaan:

 • op zeer zuinige auto’s betaal je geen belasting;
 • een buitenlandse ondernemer: dan moet meer dan 50% van de kilometers zakelijk in het buitenland gereden worden en kun je een verzoek tot vrijstelling indienen;
 • een huur van een voertuig uit het buitenland van maximaal twee weken.

Het lijkt me dat in de geschetste casus van geen van drie zaken sprake is en dan is wegenbelasting gewoon verschuldigd.

Geen antwoord van de PVV (14/9/11, kamerlid Fritsma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (14/9/11, kamerlid Aptroot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Pieter Omtzigt op 30 juli 2013

Pieter Omtzigt (CDA) heeft dinsdag 30 juli 2013 aan minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD) van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Frans Weekers (VVD) van Financiën kamervragen gesteld over mensen die langere tijd in een auto met buitenlands kenteken door Nederland rijden, in de hoop dat de minister en de staatssecretaris nog voor het einde van de zomer in actie komen. Hij geeft aan dat: ‘Het goed is om de regering te herinneren aan dit plan, dat zeker ook geld zal opleveren. Nu wonen er in Nederland 350.000 buitenlandse werknemers. Slechts 31 procent van hen heeft hier een auto op naam staan, dus ik vermoed dat het om een grote groep auto’s gaat.’

Frans Weekers op 27 april 2013

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD) van Financiën heeft aangegeven dat voor auto’s met een buitenlands kenteken, die langdurig in ons land verblijven, straks motorrijtuigenbelasting moet worden betaald. Hij zegt: ‘Wat mij mateloos stoort, is dat er veel Oost-Europees gekentekende auto’s op de Nederlandse wegen rijden. Als die mensen hier op vakantie komen, is dat geen enkel probleem. Maar als ze hier werken en ze verblijven hier langer, zullen ze wat mij betreft ook motorrijtuigenbelasting moeten betalen. Hij werkt aan een pakket maatregelen en zal in juni hierover een brief naar de Tweede Kamer sturen.’

Jhim van Bemmel op 29 november 2011

Op 29 november 2011 diende Van Bemmel (PVV) een motie in met betrekking tot het opnemen van buitenlandse kentekens in het Nederlandse kentekenregister. Een aantal dagen daarvoor had De Rouwe (CDA) ook al een motie ingediend over hetzelfde onderwerp. Ook hij vond dat er belasting moest worden betaald over niet-geïmporteerde auto’s met een buitenlands kenteken.

Pieter Omtzigt op 10 november 2011

‘Wie veel gebruik maakt van de Nederlandse weg, moet ook wegenbelasting betalen. Dat geldt zowel voor Polen die hier komen werken als voor Nederlanders die in België of Duitsland een auto kopen en daar gratis in Nederland mee rondrijden.’ Pieter Omtzigt en Sander de Rouwe (beide CDA) hebben hierover deze week een motie ingediend tijdens een debat over buitenlandse kentekens. Volgens staatssecretaris Weekers worden momenteel maar weinig Poolse busjes in Nederland belast. Slechts 1.000 tot 1.500 niet in Nederland geregistreerde voertuigen betalen hier wegenbelasting. Volgens Omtzigt zou zijn voorstel enkele tientallen miljoenen kunnen opleveren. ‘Wie langere tijd gebruik maakt van ons wegennet, moet daar ook voor betalen, dat is het principe. De Poolse busjes die wij hier veel zien dienen dan binnen twee tot drie weken aangemeld te zijn.’
De maatregel moet gaan gelden voor alle Europeanen, maar in de praktijk zullen het vooral Polen, Bulgaren en Duitsers zijn. Zij moeten zich melden bij de RDW en krijgen dan een aangiftebiljet. Het CDA wil wel dat het dan eerst makkelijker moet worden voor eigenaren van een auto met een buitenlands kenteken om zich digitaal te registreren, of om een aangiftebiljet te verzoeken. Er staat hierover nu bijvoorbeeld geen informatie op de site van de Belastingdienst. Voor buitenlanders die deze belasting willen ontduiken wil het CDA dat automatische nummerplaatherkenning wordt ingezet. Daarmee kunnen de auto’s met buitenlandse kentekens die hier wegenbelasting zouden moeten betalen, gemakkelijk opgespoord worden. Dat kan gewoon met de camera’s die nu al boven de weg hangen.

56 reacties


 1. ·

  Beste mensen, kunnen we even terug gaan naar waar deze discussie over begon? Motorrijtuigenbelasting, en het niet betalen ervan? Ik woon in Rotterdam en zie duizenden auto’s rondrijden (of geparkeerd staan ) met buitenlandse kentekenplaten – niet alleen Poolse, dus daarover niet doorzeuren – maar uit andere landen. Nogmaals, de wetgeving is hierin duidelijk; twee weken is het maximum, daarna keuren en op Nederlands kenteken zetten – dus BETALEN. Waarom is de politiek hierin ook weer eens laks? Ze hebben toch grote tekorten en veel geld nodig? Wel, hier is een deel te halen, maar neen het zal wel te lastig zijn. Keurige Nederlandse burgers die overal netjes geregistreerd staan met hun BSN nummer, DigiD enz., die zijn makkelijk te pakken. Zet 1 wiel op het trottoir en je hebt een boete van € 90 aan de broek, even te laat met de APK, hoppa…. KASSA. Politiek=Ziek.

  Beantwoorden

 2. ·

  Hallo, ze zeggen dat er hier 350.000 Oost-Europeanen werken? Gewoon terug sturen en een deel van die 700.000 Nederlandse werkelozen laten werken en verplicht het werk aan te nemen. Dan hebben we nog maar 3,5 procent werkeloosheid van de beroepsbevolking.

  Beantwoorden

  1. ·

   Hallo, Vraagtekens bij uw redenering. 80% van die mensen van wie het werk niet wil het Nederlands doen.

   Beantwoorden

 3. ·

  Wanneer gaat de overheid nu eens wegenbelasting invoeren voor buitenlandse werknemers die langere tijd in Nederland verblijven. Iedere Nederlander betaalt een behoorlijke som aan wegenbelasting. Zelf ben ik in het bezit van een kleine dieselatuto, die eerst vrijgesteld was, maar nu betaal ik tot mijn schrik en ergernis meer dan 80 euro per maand, terwijl ik bij mij in de regio geregeld auto’s zie met Poolse kentekenplaten en die betalen niets. Naast een verdringing op de arbeidsmarkt, die onze regering toelaat en waar geen eerlijke spelregels bij worden toegepast, hoeven deze arbeidsmigranten ook nog eens geen wegenbelasting te betalen. Hoe zot kun je het maken. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer Nederlanders tegen Europa zijn, omdat ze alleen voor de lasten op mogen draaien, maar niet de lusten.

  Beantwoorden

 4. ·

  Hoe staat het met de vorderingen betreffende de regeling waarin de hier verblijvende Oost-Europeanen wegenbelasting, BPM en gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen? Sinds medio 2013 heb ik hier niets meer over vernomen. De inmiddels verdwenen staatsecretaris van Financiën de heer Weekers zou dat gaan regelen, maar die is er niet meer. Er zijn tien duizenden Poolse / Bulgaarse enz en andere permanent wonende in Nederland ingeschreven werknemers, die huursubsidie / kinderbijslag / zorgtoeslag enz wel weten te vinden, maar een oneerlijk kosten voordeel wordt ‘gedoogd’ door voor meestal een diesel auto niet die 1500 – 1600 euro wegenbelasting / jaar te hoeven betalen wat zijn Nederlandse collega wel moet, die Nederlander is zelfs uit zijn oldtimer getrapt waar die er eerst vanuit ging dat die belastingvrij zou zijn / blijven. En die oneerlijke praktijk van de buitenlandse kentekens wordt niet aangepakt. Dit is onrechtvaardig!

  Beantwoorden

 5. ·

  Hallo, en als iemand zei hardop beïnvloeden hoeveel een jaar aan de staatsbegroting van belastingen voor het werk van deze mensen? Nee – en weet je waarom? Het antwoord is eenvoudig – kapitaliseren politieke populisten en politici die aan de macht willen ze nog meer geld Download het van burgers. Regards

  Beantwoorden

 6. ·

  Onderwerp: Antwoord van het CDA (24/4/14, kamerlid Omtzigt) ‘Wij gaan bij het AO Belastingdienst vragen naar de stand van zaken op het dossier van de invordering van wegenbelasting (en gemeentelijke belastingen) van de mensen die langdurig in Nederland rijden met een buitenlands kenteken. Dit debat staat half mei ingepland.’
  Wat is de uitkomst van die vraag? Baal met meerdere mensen ervan ,dat heel veel in Nederland wonende Oost-Europeanen , op deze manier belasting ontduiken. Misschien een kliksite?

  Beantwoorden

 7. ·

  Hello everybody here. I’m disappointed reading bad story here for Polish persons about payment taxes for driving in dutch roads. For first we would like pay everything taxes in Holland when we get contract from company employment and then we have “meldung” but many times peoples working here just for few months for agency employ and very hard working so how get help after working when we don’t have here any cars to for example make shopping for normal existence here..many agency make not good politic and peoples there are pay a lot money for accommodation and transport to place of work and then get 800-max 1000 euros salary for account bank..I think any dutch persons don’t working for that money so please close mouth and make respect for workers from east and middle europe. Many germans cars driving also here and working in Holland but don’t registration cars for dutch license don’t pay nothing for driving so why only Polish and other foreign must pay ?its doesn’t make sense

  Beantwoorden

 8. ·

  Dat hele verhaal over belastingen voor Polen, Bulgaren, Roemenen , etc. wordt serieus ontweken door de zittende kabinetten. Zoals bekend is het huidige kabinet pro Europa en meer macht naar Brussel. De honderdduizenden (en dat worden er meer dan een miljoen) uit de voormalige Oostblok landen wordt fiscaal zo weinig als maar enigszins mogelijk is in de weg gelegd. Dit kan men zien als een vorm van ontwikkelingshulp. De wet van communicerende vaten, wij hebben veel rijkdom en zij weinig. Onze rijkdom zal voor een deel wegvloeien naar deze landen. Het moge duidelijk zijn dat het geld met name bij de onderkant van de werkende samenleving wordt weggehaald.

  Beantwoorden

 9. ·

  Dat de regering weer eens zit te slapen en ook nog eens met twee maten meet, blijkt hier maar weer eens. De Polen die hier in grote aantallen het werk inpikken van de Nederlanders, worden ook nog eens begunstigd op het gebied van auto rijden. Zij betalen geen cent wegenbelasting, terwijl een Nederlander met een klein dieselautootje bijna honderd euro per maand aan Den Haag moet afdragen. Het is werkelijk ziek dat dergelijke toestanden maar gewoon doorgaan. Dat is tevens één van de redenen dat ik anti-Europa ben. De sociale onderlaag, maar ook de middenklasse mag in Nederland dus alleen maar de lasten dragen, terwijl een groep arbeidsmigranten alleen de lusten hebben. Als ik als vader zo met mijn kinderen zou omgaan, zoals onze regering met ons omgaat, zouden mijn kinderen mij vervloeken. De rest mag u zelf invullen.

  Beantwoorden

 10. ·

  Ik heb op 22-2-2016 een mail gestuurd naar het CDA t.a.v. dhr P. Omzicht omtrent dit probleem van onbetaalde belasting voor het gebruik van voertuigen op de Nederlandse wegen, let wel dat de transportbedrijven voor voertuigen van meer dan 12.000 kg een vignet moeten kopen voor het gebruik van de EU wegen. Dat er mensen zijn van welke afkomst dan ook gebruik maken van voordelen is mij om het even en soms zelfs wel slim, wat mij irriteert is dat de politiek niets doet aan de klagende bevolking. Vanaf eind 2016 gaan we dus extreem veel kentekens zien vanuit de Ukraine en Turkije, lijkt me een logisch gevolg van de zeer goede afspraken in Brussel. Nederland is nog niet echt vol maar we worden wel steeds intoleranter en armer door de Europese regelgeving, maar daarentegen doet de Nederlander ook niets om het probleem aan te pakken. Stem wel, spreek de regering aan en waar nodig demonstreer, dit kan zelfs via internet waar iedereen tegenwoordig in trein, bus en werk de hele dag mee bezig is.
  Groet, Arnold

  Beantwoorden

  1. ·

   Dan hebben jullie de Duitse auto’s nog niet gezien in Vaals. Bijna ieder 30 meter staat er eentje of mooi verstopt in de garage. Het zijn Duitsers die al minstens 20 jaar in Nederland wonen en nog steeds met Duitse kentekens rijden en betalen in Duitsland iets van €150/jaar wegenbelasting. Mijn buurman zijn zoon maakte ook daar het rijbewijs en reed eerst een BMW 5 serie en nu een Audi A8 4,2 liter, 8 cilinder. Het voelt als of ze de tong naar ons uitsteken, ‘dat de domme Hollanders maar mooi belasting betalen, wij lekker niet’. Vreemd is dat die mensen toch geregistreerd staan in Nederland, of niet soms, dan zijn het ook nog eens illegalen. Waarom is er geen handhaving. De politie zegt niet verantwoordelijk te zijn maar de douane. De douane zegt dat ze niets kunnen bewijzen zonder op heterdaad te betrappen. De gemeente kent de buitenlandse burgers niet, zoals die drie aapjes, niets horen, zien, weten. Europa hoeft op deze manier niet en mogen de grenzen weer dicht. Groet H.J.

   Beantwoorden

 11. ·

  Ik woon in een Flat met een groot te kort van parkeerplaatsen nu komen er steeds meer Polen in een woning 4 wagens betalen geen wegen belasting pikken onze plaatsen is rijden in Auto’s, waar ik alleen van kan dromen. Ze verblijven heel her jaar hier alleen met de kerst dagen gaan ze terug op vakantie hebben wij weer parkeer ruimte. Wat brengen zij bij de kosten aan onze Maatschappij niets betalen zij de zorg eigen bijdrage ik zou het niet weten ik kaan net nog mijn Auto betalen moet op me eten bezuinigen om dat te doen is mijn keus. Maar ze hebben een Hond betalen ze Honden belasting denk het niet het is niet normaal vind ik wij als Nederlander worden steeds slechter behandeld is ons land. Hr Wilders hoop dat u het probleem op kan lossen ook al stem ik niet op u maar bent het met heel veel dingen die u zegt eens het is genoeg ga nu eens aan het eigen volk denken MARK RUTTE die hebben dit land groot gemaakt zijn nu kapot lopen op hun laatste benen moest gaan werken was nog geen 14 jaar later werd ik Trucker maakte weken van 60 tot 70 uur extra belasting moest je betalen en Polen en andere Buitenlanders lachen zich rot en Maken op wat wij hebben opgebouwd. Ben nu 72 jaar Kapot en versleten voor mij is de pot allang leeg en niet die van mij alleen. Dus laat de Buitenlanders hier gewoon net zo als wij hier belasting betalen zo als wij dat ook moeten doen. Dan krijg ik misschien weer een plakje kaas op me brood en vele anderen ook. of voer een Vignet in net als wij in het buitenland moeten betalen als buiten lander als je daar de weg op wil. Oostenrijk moet ik betalen Zwitserland Frankrijk de Tolwegen en er zullen nog wel meer landen zijn waar wij wel moeten betalen als we van hun wegen gebruik willen maken België en Duitsland doen dit nu als voor Vrachtwagen maar willen dat invoeren voor Luxewagens dus Samson daar kun je geld halen en stop om dat bij ons weg te halen.

  Beantwoorden

 12. ·

  De vraag is naar mijn mening nog steeds actueel en met de nieuwe formatie hopelijk ook een aandachtspunt. Al jaren stoor ik mij aan Nederlandse reclames op auto’s met een Pools kenteken. Natuurlijk zou de Nederlandse werkloze ook eens na kunnen denken om voor werk naar een ander deel van Nederland te reizen om geld te verdienen ipv jaren een uitkering te genieten. De Pool rijdt immers helemaal naar Nederland toe. Op dit very moment zit ik bij Droomgaard van Ooststappengroep en ben ik geplaatst in een caravan tegen een hekwerk met groen doek als afscherming. Navraag leert dat hier Poolse werknemers zitten waarvan inderdaad een aantal met Nederlandse reclame op Poolse Kentekens. Wellicht door een Nederlandse werkgever hier onderdak gekregen. Dat vul ik zelf dan in. Wat ik graag zou zien is dat een Pool die werkt in Nederland ook in de pas gaat lopen met het Nederlands belastingstelsel. Ook zie ik liever dat werkgevers eens contact opnemen met een uitkeringsinstantie omdat daar voldoende ervaren mensen zijn die graag weer aan de slag willen. Deze mensen worden vaak revoir bevonden maar de werkgever kan in gesprek gaan met de werkzoekende over het loon en met de uitkerende instantie over een mogelijke no-risk-polis of ander te-integratie instrument.
  De vraag voor nu is: hoe ver staat het met Poolse werknemers met Nederlandse reclame op de auto en zelfs Nederlandse websites?

  Beantwoorden

 13. ·

  Hoe kan het dat arbeids immigranten in Nederland geen wegenbelasting hoeven te betalen? En hier gewoon met kentekens kunnen rijden uit eigen land als ze hier een contract hebben (werk) en vaste woon en verblijfplaats? Wij moeten ook elke maand betalen doen we dat niet worden we bekand gedagvaardigd. Dit is iets wat mij erg irriteert.

  Beantwoorden

  1. ·

   Het moet afgelopen zijn, ik moest mij Duitse auto op aardgas met 115€ per jaar wegenbelasting ook verkopen voor weinig nog voor ik verhuisde. Nu rij ik een kleinere auto voor 50€ wegenbelasting per maand. Auto in Polen kost 80€/jaar diesel of gas. Ik wil ook een dikke diesel rijden voor weinig…..

   Beantwoorden

 14. ·

  Hallo.

  Ik wilde in Duitsland gaan wonen daar moest ik dan binnen 6 weken mijn Auto laten keuren en een Duits kenteken aan vragen.
  Ik woon in een straat daar woont een Griek die rijd al van de jaren 80 rond met Grieks kenteken ze is hier geboren een keer per jaar gaat ze op vakantie en de rest is die wagen hier.
  Ik kan nu niet meer in me eigen straat parkeren omdat 5 tot 7 polen in een appartement wonen en allemaal een eigen wagen hebben van die grote diesel bakken.
  Waarom niet zo als ik in Duitsland wilde gaan wonen is toch ook EEG en Polen ook waar om dat verschil ja wij zijn Nederland het beste kind van de EEG met alles behalve voor het eigen volk ik kan niet in zo’n grote BMW of Mercedes of VW Passat rijden heb een klein auto anders kan ik het niet betalen.

  Hoop dat de regering nu eens gaat inzien dat wij al zijn kaalgeplukt haal nu eens het geld waar het is net bij mij ik heb AOW en een klein pensioen wat steeds kleiner wordt.

  Hoop dat de Gele Hesjes dit ook eens ga meenemen.

  Beantwoorden

 15. ·

  Het is gewoon schandalig rijden in een diesel is goedkoper als benzine prijs wonen en werken hier al jaren en wegenbelasting betalen ho maar.
  Wanneer wordt hier een iets aan gedaan.

  Beantwoorden

 16. ·

  Bla bla bla… Betalen de Belgen of Duitsers MBR, die hier op niet-NL kentekens wonen?? Ik denk het niet… ze betalen in hun thuisland en dat is alles… Waarom gebruiken mensen die aan de grens of in de buurt wonen ook een auto uit het land waar MBR goedkoper is? Everybody worstelt / bedriegt, zelfs uitzendbureaus en politiek:] Maar je praat meestal over mensen uit Oost-Europa, die werk doen dat je niet kunt doen, omdat je geen vaardigheden hebt of je al te lui bent om het te doen … Ok jij kan zeggen dat het salaris voor deze baan laag is, maar de overheid betaalt je Zorgtoeslag / Huurtoeslag en nog veel meer. Wat is het probleem? Je bent lui, passief, meestal afgunst en haat… En als laatste, met betrekking tot de prijzen van benzine en MBR-belasting. Ze zijn te hoog, in België ziet 1.4e per liter er beter uit dan 1.7e ziet er beter uit, zelfs lpg en lpg MBR is goedkoper, het is ook een klein land met veel mensen en emigranten :] dus wat is de deal??

  Beantwoorden

 17. ·

  Een automobilist is weer een melkkoe, en nogmaals, het gaat niet om de ecologie of het wegenonderhoud… (als ik 1300e per jaar betaal en slechts 15.000 km rijd, veroorzaak ik dan schade of scheurtjes in de weg voor dit bedrag? of na 10 jaar en 13.000 euro? mhmm…)
  het is alleen maar om het geld van je af te scheuren! Als u dit niet begrijpt, is dit uw probleem. U bent een dwaas… waarom is belasting in DE zo goedkoop? BE niet slecht, meer dan DE maar veel minder dan NL, zelfs in Zwitserland is het mogelijk om een auto goedkoper te betalen dan in NL (maar je krijgt 30 per uur in de baan…) Mee eens weg in DE en BE zijn dat niet leuk zoals in NL, maar de hellewegen in NL zijn niet perfect voor deze prijs!!!! soms zie ik afgrondstukken of kanaaldeksels die niet vlak zijn met de weg, of enkele gaten in de tunnels… ook 2 rijstroken op de snelwegen zijn niet zo’n luxe voor die prijs… over het algemeen is dit niet eerlijk, iemand gebruikt een auto alleen maar om naar zijn werk te gaan en rond te kijken en moet hetzelfde bedrag betalen, terwijl een andere bestuurder 100-200 km per dag maakt… benzine is te duur, dus MBR moet lager zijn, hoe kan dit en dat duur zijn? onzin, gewoon een overval… Op een dag zal het tijd zijn om naar BE, DE te verhuizen en er gewoon om te lachen :] of om de EU te verlaten, misschien Zwitserland :]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *