Reclame voor Overspel

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (27 maart 2014, kamerlid Heerma, kamerlid Mohandis en kamerlid Elias)
+ Antwoord VVD (7/4) en Geen antwoord CDA (27/6), PvdA (27/6)

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de SP (23 september 2012, kamerlid Heerma, kamerlid Klaver, kamerlid van Dam en kamerlid Leijten)
+ Geen antwoord CDA (23/12), GL (23/12), PvdA (23/12), SP (23/12)

Referendum over Vraagde2eKamer

Referendum over de rol van de website Vraagde2eKamer
Naar aanleiding van het doorzenden van een vraag van een vraagsteller aan de woordvoerder (voor het betreffende onderwerp) van een van de elf politieke partijen en de reactie daarop van het kamerlid, wil ik langs deze weg de kiezers vragen om aan te geven wat zij vinden van de onderstaande reactie van het kamerlid en de huidige rol van de website Vraagde2ekamer. […]

Heffing Waterschapsbelasting

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (24 maart 2014, kamerlid Geurts, kamerlid Jacobi, kamerlid Jansen en kamerlid Litjens)
Als particulier verhuur ik al jaren woningen voor 3 of 4 studenten per woning. Ik krijg ieder jaar op mijn naam een factuur voor heffing waterschapsbelasting en betaal deze altijd op tijd. Ik verhuur twee woningen […]
+ Antwoord VVD (15/4), PvdA (26/6) en Geen antwoord SP (24/3), CDA (24/6)

Draagkrachtbepaling 2012 DUO

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (22 maart 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
+ Antwoord VVD (26/5), D66 (27/5) en Geen antwoord PvdA (22/6), SP (22/6)

Vraag aan D66, de PvdA en de SP (9 november 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Heijnen en kamerlid van Dijk)
+ D66 (21/12) en Geen antwoord PvdA (9/2), SP (9/2)

DUO en de Burger

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (17 maart 2014, kamerlid Mohandis, kamerlid Beertema, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Studenten hebben recht op studiefinanciering zolang de bijverdiengrens niet wordt overschreden met mogelijkheid om financiering stop te zetten met terugwerkende kracht tot 1 juli van het opvolgende kalenderjaar. Ontvangen financiering moet terug betaald worden wanneer deze stopgezet wordt met terugwerkende kracht, eerlijke en open regelgeving. Echter, bij het verstrijken van deze termijn […]
+ Antwoord VVD (18/3), SP (19/5) en Geen antwoord PvdA (17/6), PVV (17/6)

Openbare School en Integratie

Vraag aan de PVV en de VVD (12 maart 2014, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Waarom worden de zogeheten “zwarte scholen” niet afgeschaft? Mijn voorstel zou zijn dat alle kinderen verdeeld worden over de openbare scholen, zodat bijvoorbeeld taalachterstanden teruggedrongen kunnen worden en de jeugd zich één voelt met alle andere kinderen. Kinderen leren elkaars cultuur kennen en de Nederlandse cultuur blijft centraal staan. Op openbare scholen wordt […]
+ Antwoord VVD (15/5) en Geen antwoord PVV (12/6)