Waardeoverdracht Pensioenen

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 mei 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Madlener en kamerlid Lodders)
In het verleden heb ik pensioen opgebouwd bij verschillende werkgevers. Deze pensioenaanspraken waren tot mijn indiensttreding bij Atos Nederland (in maart 2007) nog niet overgedragen, dus deze zijn als ‘slapend’ te bestempelen. Het nadeel voor de pensioenverzekerde hiervan is dat alleen rente wordt genoten en […]
+ Antwoord D66 (23/6), PvdA (23/6), VVD (25/6) en Geen antwoord PVV (23/8)

Pensioen en AOW

Vraag aan 50Plus/Klein, D66, de PvdA en de SP (11 mei 2014, kamerlid Klein, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Roemer)
Ik ervaar het feit dat de uitbetaling AOW langzaam opschuift naar 67 jaar, terwijl pensioen op 65 in gaat, als een crimineel feit. Dat de 2e kamer hier in mee gaat vind ik een daad van agressie naar de burger toe. Een leven lang heeft ieder […]
+ Antwoord D66 (19/5), SP (19/5), 50Plus/Klein (14/7) en Geen antwoord PvdA (11/8)

AOW Leeftijd Verhogen

Vraag aan de CU, D66, GL en de SP (31 maart 2012, kamerlid Schouten, kamerlid Koolmees, kamerlid Klaver en kamerlid Ulenbelt)
+ Geen antwoord CU (1/7), D66 (1/7), GL (1/7), SP (1/7)

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 juni 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Vermeij en kamerlid Dezentjé Hamming)
+ Antwoord CDA (6/6), VVD (11/8) en Geen antwoord D66 (4/9), PvdA (4/9)

AOW Uitkering vanaf Verjaardag

Vraag aan het CDA, de PVV, de SGP en de VVD (30 maart 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid van den Besselaar, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Lodders)
Volgens de pensioen informatielijn van het bpfBOUW pensioenfonds stopt mijn vroegpensioen op 1 juli 2012 en niet op mijn verjaardag. De medewerker benadrukte verder dat er geen enkel pensioenfonds is, die […]
+ Antwoord CDA (13/4) en Geen antwoord PVV (30/6), SGP (30/6), VVD (30/6)

Effecten Bezuinigingen op Inkomens

Vraag aan alle fractievoorzitters (18 februari 2012, kamerlid van Haersma Buma, kamerlid Slob, kamerlid Pechtold, kamerlid Sap, kamerlid Samsom, kamerlid Thieme, kamerlid Wilders, kamerlid Roemer, kamerlid van der Staaij en kamerlid Blok)
Steeds vaker komen persoonlijke verhalen binnen die te maken hebben met lagere of gestopte uitkeringen of toeslagen, stijging van kosten als huren en energie, werkloosheid, bijstand etc…
+ Antwoord SGP (21/3) en Geen antwoord CDA (18/5), CU (18/5), D66 (18/5), GL (18/5), PvdA (18/5), PvdD (18/5), PVV (18/5), SP (18/5), VVD (18/5)

AOW en Pensioenen

Vraag aan de SP (29 december 2011, kamerlid Roemer)
Waarom moeten de mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen (65+) boeten voor mijn inziens wanbeleid van de Haagse bewindslieden? Deze mensen zijn zo weerloos. Wij kunnen niet staken. Wij hebben wel 45 jaar ervoor gewerkt en betaald.
+ Antwoord SP (30/1)