Effecten Bezuinigingen op Inkomens

Vraag aan alle fractievoorzitters (18 februari 2012, kamerlid van Haersma Buma, kamerlid Slob, kamerlid Pechtold, kamerlid Sap, kamerlid Samsom, kamerlid Thieme, kamerlid Wilders, kamerlid Roemer, kamerlid van der Staaij en kamerlid Blok)
Steeds vaker komen persoonlijke verhalen binnen die te maken hebben met lagere of gestopte uitkeringen of toeslagen, stijging van kosten als huren en energie, werkloosheid, bijstand etc…
+ Antwoord SGP (21/3) en Geen antwoord CDA (18/5), CU (18/5), D66 (18/5), GL (18/5), PvdA (18/5), PvdD (18/5), PVV (18/5), SP (18/5), VVD (18/5)

AOW en Pensioenen

Vraag aan de SP (29 december 2011, kamerlid Roemer)
Waarom moeten de mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen (65+) boeten voor mijn inziens wanbeleid van de Haagse bewindslieden? Deze mensen zijn zo weerloos. Wij kunnen niet staken. Wij hebben wel 45 jaar ervoor gewerkt en betaald.
+ Antwoord SP (30/1)