Extremisme en Criminaliteit

extremisme
foto: sukisuki

Vraag aan GL (kamerlid Dibi)
Uw betoog over extremisme en criminaliteit kan ik volledig volgen. U vergeet echter een belangrijke factor. Goede moslims dienen zich te houden aan wat er in de Qur’an staat. Er zal pas vrede in de wereld zijn als alle mensen moslim zijn. Ondertussen gaan de moordpartijen dus gewoon door, zelfs tijdens de voor moslims heilige ramadan. In de meeste gevallen worden geloofsgenoten hierbij vermoord, ook in de moskee. Als u instaat bent om deze waanzin juist te benoemen als gelovige samen met diverse andere gelovigen, dan pas zullen extremisme en criminaliteit minder worden. Kunt u dat?

Antwoord van GL (13/9, kamerlid Dibi)
U vraagt me om te benoemen dat het waanzin is dat moslims ook tijdens de ramadan ‘wandaden’ plegen. Het moge duidelijk zijn dat wij iedere vorm van criminaliteit en extremisme scherp veroordelen. Ook het geweld dat gepleegd wordt uit naam van een religie. Het is op geen enkele manier te rechtvaardigen dat mensen uit naam van een geloof iemand geweld aandoet. Vrijdag 11 september 2011 heb ik een initiatief gelanceerd voor een Final Fatwa. Het is tijd voor het uitvaardigen van de allerlaatste fatwa. Fatwa’s zijn decreten die worden uitgevaardigd door één of hooguit een handjevol geleerden op basis van Islamitische wetgeving. Hoewel fatwa’s oprechte antwoorden kunnen zijn op oprechte vragen van een individuele moslim, zijn het vaker topdown besluiten die moslims opdragen hoe te denken, voelen en handelen. Met de Final Fatwa pleit ik voor de bevrijding van de islam van extreme denkers. Ik roep moslims op zich te scharen achter deze zogenaamde ‘laatste fatwa’: moslims moeten voor zichzelf gaan denken en hun geloof in vrijheid belijden. Mensen die het met me eens zijn kunnen de petitie ondertekenen op de website de Final Fatwa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *