Hiaat in WAO

hiaat
Vraag aan 50Plus, de PvdA, de SP en de VVD (3 mei 2017, kamerlid van Brenk, kamerlid van Dijk, kamerlid van Kent en kamerlid van ’t Wout)
Er is besloten dat de pensioenleeftijd omhoog gaat en met die verhoging is al begonnen. Nu heb ik, net als velen, een WAO-gatverzekering waar ik, helaas, gebruik van maak. Maar die betaald slechts tot mij 65ste. Over 14 jaar word ik hopelijk 65. Hoe gaat de regering de tijd tussen mijn 65ste en de uiteindelijke pensioendatum dan aanvullen?

Antwoord van de SP (9/5/17, kamerlid van Kent)
De SP heeft er bij de regering regelmatig op aangedrongen om allerlei uitkeringen, dus ook die bij private partijen, door te laten lopen tot de AOW-leeftijd. De staatsecretaris acht het niet haar zaak, maar van private partijen. Ik zal me hiervoor blijven inzetten.
Daarnaast is er een AOW overbruggingsregeling om juist het financiële gat te compenseren. Wij hebben met een grote groep lotgenoten al jaren geknokt voor een fatsoenlijke overbruggingsregeling. We hebben bereikt dat er een regeling is gekomen, maar helaas voorziet deze voor een grote groep mensen niet in een echte oplossing. Door de partner- en vermogenstoets kunnen groepen mensen hiervan geen gebruik maken. Daarnaast zijn er mensen met verschillende regelingen die ook stoppen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd die helemaal geen aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling. Het gevolg is dat grote groepen mensen maanden zonder inkomen zitten en bijstand moeten aanvragen. Voor de SP is dit onaanvaardbaar. Op initiatief van de SP is er een grote bijeenkomst geweest van mensen die met dit probleem te maken hebben. Hieruit is een actiecomité voort gekomen. We hebben op verschillende manieren samen met dit comité alles op alles gezet om een fatsoenlijke overbruggingsregeling tot stand te brengen. Mede hierdoor zijn meer inkomensregelingen onder de overbruggingsregeling gaan vallen en is er in het sociaal akkoord meer geld vrij gemaakt. Wij zijn ondanks dat nog steeds van mening dat er geen sprake is van een fatsoenlijke overbruggingsregeling.
Op basis van de door u verstrekte informatie is niet duidelijk of u in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling die in het leven is geroepen voor dit probleem. Meer informatie hierover kunt u vinden op: ‘Bepaal uw OBR uitkering
Ook op onderstaande link kunt u nadere informatie vinden: ‘ANBO – Overbruggingsregeling

Antwoord van 50PLus (28/6/17, kamerlid van Brenk)
50PLUS kan zich goed voorstellen dat u verontwaardigd bent door het ontstaan van dit gat in uw inkomen, terwijl u dacht zaken netjes geregeld te hebben. 50PLUS is er voorstander van dat uitkeringen doorlopen, ook na het 65e levensjaar, en wel tot ingang van de alsdan geldende pensioenleeftijd. Immers, de rijksoverheid heeft de spelregels (de ingangsdatum voor AOW) ‘tijdens het spel veranderd’. Voor zover de Kamer daar invloed op heeft, heeft 50PLUS zich in de afgelopen tijd waar mogelijk ingezet voor een goede aansluiting van uitkeringen op de pensioen / AOW-leeftijd. 50PLUS zal zich daar voor blijven inzetten. Er is een AOW overbruggingsregeling. Als men door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kan men een overbruggingsuitkering krijgen (overbruggingsregeling). Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden.
Men kan gebruikmaken van de overbruggingsregeling als men voor 1 januari 2013 een uitkering ontving op grond van 1 van deze regelingen:
VUT of prepensioen; overbruggingspensioen; functioneel leeftijdsontslag (FLO); partnerpensioen; particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen; particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen; particuliere WIA/WGA-verzekering; periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding; levensloopuitkering; wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat; niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.
De overbruggingsuitkering is alléén bedoeld om het AOW-gat te overbruggen voor zover dat het gevolg is van deze verhoging. Hier geldt wel een voorwaarde. Men moet tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 1 van de bovenstaande uitkeringen ontvangen hebben. De overbrugging geldt alleen voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren). Dit wordt een half jaar voor de ingangsdatum van de overbruggelingsregeling getoetst. Om te bepalen of men in aanmerking komt, tellen het inkomen van de partner en het vermogen mee. Het (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen hierbij niet mee. De overbruggingsregeling is ingegaan op 1 oktober 2013 en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2022. Verdere informatie kunt u vinden op: ‘Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?
Tot slot: wij blijven ons als 50PLUS krachtig inzetten om de AOW-leeftijd naar 65 jaar terug te brengen. Wij zullen ook doorgaan met te wijzen op de schrijnende onrechtvaardigheid van het aow-gat dat versneld oploopt en waar mensen zich niet of onvoldoende op hebben kunnen voorbereiden.

Geen antwoord van de PvdA (3/8/17, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/8/17, kamerlid van ’t Wout)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    In 2006 ging de Wao uitkering over in Wia uitkering. Voor 2006 moest iedere Nederlander zich verplicht verzekeren ( collectief) voor het Wao-gat dat in die tijd ontstond. Deze verzekering was een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV als men onverhoopt in de Wao kwam, deze liep dan door tot aan je Aow en pensioen leeftijd (65 jaar).
    Inmiddels is Aow leeftijd in mijn geval al opgetrokken tot 67 en 3 maand en pensioen 68 jaar. Nu is mijn vraag ik krijg geen Wao-gat uitkering meer vanaf mijn 65 jaar dus ik krijg 2 jaar en 3 maanden geen aanvulling.
    Dit kan dus zomaar tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. Ik vraag dus kan hier geen oplossing voor worden gevonden en dan niet van die antwoorden kun je voor sparen nou dat kan niet van een Wao uitkering.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *