Immigratie

immigratie

Vraag aan het CDA, de CU, de PvdA en de VVD (24 maart 2016, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Voordewind, kamerlid Kuiken en kamerlid Azmani)
Met de toenemende immigratie in West-Europa, vraag ik mij af:

  • Wordt het niet eens tijd dat degenen die daar toe instaat zijn eens de rekening op gaan maken wat betreft het huidige vreemdelingenbeleid en wat deze onze toekomende generaties voor een erfenis zal bieden?
  • Hoe zal Nederland eruit zien met een bevolkingsgroep die zich schuurt aan de Westerse normen en waarden en exponentieel harder groeit dan de autochtone bewoners van Nederland?
  • Wie zal rekenschap afleggen voor de gevolgen van het huidige beleid?

Ik vraag u als mens en Nederlander: Neemt u de verantwoordelijkheid voor het land waar uw kinderen in zullen opgroeien? Uw keuzes en beleid bepalen hoe de toekomst van Nederland er uit zal zien, daar kunt u niet een ander voor aankijken. U kunt mijn vragen naast u neerleggen als irrelevant of lastig, u kunt zich ook bezinnen.

Geen antwoord van het CDA (24/6/16, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de CU (24/6/16, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (24/6/16, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (24/6/16, kamerlid Azmani)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *