Opvang Vluchtelingen

opvang

Vraag aan het CDA, de CU, de SGP en de SP (14 januari 2016, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid van der Staaij en kamerlid Roemer)
De Stichting Hoop voor Vluchtelingen heeft de situatie van de opvang van de vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn in kaart gebracht (zie persbericht van 12 januari 2016). Er zijn veel klachten en de stichting vraagt het COA om meer open te staan voor samenwerking met hulpverlenende instanties. Er is in zijn algemeenheid veel onbekendheid en onbegrip over de toestand waarin de vluchtelingen verkeren. Wat betreft de Syriërs, zij komen uit een land dat 4-5 jaar in oorlog is en leven nu tussen mannen van verschillende groepen die in het land van herkomst vijandelijk tegenover elkaar stonden. Zij hebben verschillende achtergronden, van laag opgeleid tot hoogopgeleid, van arm tot zeer welvarend. Ze zijn gevlucht voor oorlogsgeweld, velen hebben zoveel mogelijk geld verzameld, hun gezinnen ondergebracht op een hopelijk veilige plek, hen achtergelaten om een veilig bestaan voor hen te zoeken in Europa. Veel van de mannen die hier zijn, zijn radeloos, kunnen niet voor hun gezinnen zorgen, staan machteloos. Ze verkeren in grote onzekerheid over hun procedure, kunnen niet werken aan hun toekomst, kunnen geen geld verdienen en moeten alleen maar wachten. Dit maakt de situatie gevaarlijk. Mannen raken ontvlambaar door machteloosheid en frustratie, de veiligheid binnen het gebouw en ook daarbuiten raakt zo bedreigd. Er zijn zelfmoordpogingen gedaan. Wilt u de klachten en verzoeken zoals aangegeven in het persbericht onder de aandacht brengen van staatssecretaris Dijkhoff?

Antwoord van de CU (2/2/16, kamerlid Segers)
De ChristenUnie-fractie erkent veel van de zorgen die door de stichting zijn geuit. Onze woordvoerder Joël Voordewind is niet alleen op werkbezoek gegaan naar de opvanglocatie in Alphen aan den Rijn, maar bezoekt vrijwel wekelijks opvanglocaties waar hij spreekt met lokale bestuurders, COA-personeel en bewoners. De ChristenUnie-fractie heeft in het verleden haar zorgen bij de staatsecretaris geuit en zal dat ook blijven doen.

Antwoord van de SGP (15/2/16, kamerlid van der Staaij)
De zorgen en problemen die in het persbericht worden genoemd zijn voor de staatssecretaris aanleiding geweest om een onderzoek te vragen aan de inspectie. De SGP vindt het ook belangrijk om naar aanleiding van deze signalen kritisch te bekijken wat de stand van zaken is. De opvang van vreemdelingen moet voldoen aan basale waarborgen. Naar aanleiding van het rapport en de reactie van de staatssecretaris zullen we beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Geen antwoord van het CDA (14/4/16, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (14/4/16, kamerlid Roemer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

5 reacties


 1. ·

  Goede morgen. Ik hoop dat ze nu zijn wakker geschud in Nederland. mvgrt. de dag coördinator voor stichting hoop voor Vluchtelingen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Gisteren het vreselijke nieuws van een zelfmoord in de Pi alphen aan den rijn opvang vluchtelingen. Regeringsleiders wordt is wakker!!!

   Beantwoorden

 2. ·

  Waarom gaat men er vanuit dat elke vluchteling uitzicht heeft op een vast verblijf in Nederland? Waarom niet een opvang tot het weer veilig is in het eigen land! En dan een veilige terugkeer. Dit zal de publieke opinie een stuk geruster stellen. En het beleid zal ook een bredere steun krijgen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Is het niet mogelijk om de vluchtelingen alleen een tijdelijke verblijfsvergunning te geven, totdat het in het land weer beter gaat?

  Beantwoorden

 4. ·

  In het hele politieke debat over de opvang en/of verdeling van vluchtelingen mis ik de rol (taak) van de oliestaten in het midden-oosten: superrijke landen als Koeweit, Abu Dhabi, Qatar, Oman. Waarom vangen deze landen geen enkele vluchteling op? Waarom leggen we de druk bij Turkije en niet bij deze landen? Waarom wel vluchtelingkampen in Libanon en Jordanie? Ook in de Koran staat dat men elkaar moet helpen. Waarom brengt het ene islamitische land dit wel in de praktijk en het andere niet? En vooral, waarom praat niemand hierover?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *