Lichaam Beschikking Wetenschap

lichaam
Vraag aan 50Plus, D66, GL en de VVD (16 oktober 2016, kamerlid Krol, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Veldman)
Mijn vader is 4,5 geleden overleden en had zijn lichaam ter beschikking gesteld voor de wetenschap. Op zich heel mooi, maar ik wil weten waarom wij als familie niet zijn gecremeerde lichaam terug krijgen als de wetenschap er geen gebruik meer van maakt. Een overlijden van een dierbaar iemand is emotioneel al erg zwaar. Voor de wetenschap is het dan een volgende nummer, voor familie dus niet. Graag wil ik uitleg waarom dit zo is en of dit veranderd kan worden. Kan er niet na een crematie aan de familie de vraag gesteld worden wat er met het as gedaan moet worden? Bijvoorbeeld of het daar kan blijven, dus waar het lichaam naar toe was gebracht of dat de as aan de familie terug gegeven kan worden. Zodat deze kunnen beslissen wat te doen. Of dat de nabestaande geïnformeerd worden wanneer de crematie heeft plaats gevonden. Ik hoop dat ik spoedig een antwoord hierop krijg. Dit is omdat ik het me na 4,5 jaar nog steeds blijf afvragen.

Antwoord van de VVD (17/10/16, kamerlid Veldman)
Dank voor uw vraag. Allereerst wil ik u condoleren met het overlijden van uw vader. Uit eigen ervaring weet ik dat de jaren weliswaar kunnen verstrijken, maar dat het gemis blijft. Ik kan mij goed voorstellen dat u graag het gecremeerde lichaam van uw vader weer terug wilt. Naar ik weet is dat praktisch gezien heel moeilijk aangezien er door universiteiten geruime tijd gebruik wordt gemaakt van een lichaam. Gebruikte lichaamsdelen worden wel gecremeerd, maar zijn niet meer herleidbaar tot een persoon. Dit is dan ook de voornaamste reden waarom er voor nabestaanden dan ook geen mogelijkheid is om achteraf het gecremeerde lichaam te verstrooien. Universiteiten proberen mee te denken in dit dilemma, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam die tweemaal per jaar een bijeenkomst houdt om de as te verstrooien van lichamen die ter beschikking zijn gesteld in het samenzijn van studenten, professoren en nabestaanden. De VVD waardeert dit en ziet graag dat daar waar dit nog niet gebeurt ook andere universiteiten op een dergelijke manier nabestaanden de mogelijkheid geven afscheid te nemen.

Antwoord van GL (16/11/16, kamerlid Voortman)
Ik heb het antwoord van de heer Veldman gelezen. Ik ben het met hem eens.

Antwoord van D66 (14/12/16, kamerlid Dijkstra)
Hartelijk dank voor uw vraag. Door omstandigheden zijn wij tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest uw mail te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. Ten eerste condoleer ik u met het overlijden van uw vader. Het is inderdaad mooi om te zien dat uw vaders lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap, maar daarnaast erg begrijpelijk dat u graag zijn gecremeerde lichaam terug zou ontvangen. In de praktijk blijkt dit echter bijzonder lastig te zijn, zoals de heer Veldman reeds omschreef. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van 50PLus (16/1/17, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Hallo kamerlid Veldman,
    Hartelijk dank voor het snelle antwoord van u. Heel fijn dat er over nagedacht wordt en dat de uitstrooing vanuit Amsterdam al gedaan wordt met familie en zorgpersoneel. Mijn vader is naar Nijmegen gebracht. Ik hoop dat uitstrooing ook hier zal gaan plaats vinden. Dit als afsluiting van het rouwproces. Krijgen we dan als familie bericht wanneer de uitstrooing zal plaats vinden? Met vriendelijke groet, Jolanda Holkamp

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *