Reclame voor Kinderen

Vraag aan het CDA, de CU, de SP en de VVD (28 februari 2012, kamerlid Haverkamp, kamerlid Voordewind, kamerlid van Dijk en kamerlid van Miltenburg)
Wat vindt u ervan dat reclame voor kinderen is toegestaan en dat er voor reclame voor kinderen dezelfde verleidende reclametechnieken mogen worden gebruikt als voor reclame voor volwassenen? Vindt u dat reclame voor kinderen verboden zou moeten worden en […]
+ Antwoord CDA (26/4), VVD (2/5) en Geen antwoord CU (28/5), SP (28/5)

Winsten Apotheek

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (24 februari 2012, kamerlid van der Veen, kamerlid Gerbrands, kamerlid van Gerven en kamerlid Mulder)
Vandaag heb ik een crème bij de apotheker gehaald. De crème kostte me € 12,50, terwijl de inkoopprijs voor de apotheker maar € 7,40 is. Een groot verschil. Is er wel eens onderzoek gedaan naar het verschil bij geneesmiddelen tussen de inkoop- en verkoopprijs? Is dit verschil gerechtvaardigd? […]
+ Antwoord SP (25/3), VVD (15/6) en Geen antwoord PvdA (24/5), PVV (24/5)

Rijkswet op het Nederlanderschap

Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (20 februari 2012, kamerlid Sterk, kamerlid Schouw, kamerlid Dibi en kamerlid van Nieuwenhuizen)
De Rijkswet op het Nederlanderschap is gewijzigd op 01-10-2010. Daarin staat in Artikel 6, lid 1: Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: onder i. de vreemdeling die vóór 1 januari 1985 is geboren uit een moeder die ten tijde van zijn geboorte Nederlander was, terwijl de vader ten tijde van die geboorte niet-Nederlander was.
+ Geen antwoord CDA (20/5), D66 (20/5), GL (21/3) VVD (20/5)

Effecten Bezuinigingen op Inkomens

Vraag aan alle fractievoorzitters (18 februari 2012, kamerlid van Haersma Buma, kamerlid Slob, kamerlid Pechtold, kamerlid Sap, kamerlid Samsom, kamerlid Thieme, kamerlid Wilders, kamerlid Roemer, kamerlid van der Staaij en kamerlid Blok)
Steeds vaker komen persoonlijke verhalen binnen die te maken hebben met lagere of gestopte uitkeringen of toeslagen, stijging van kosten als huren en energie, werkloosheid, bijstand etc…
+ Antwoord SGP (21/3) en Geen antwoord CDA (18/5), CU (18/5), D66 (18/5), GL (18/5), PvdA (18/5), PvdD (18/5), PVV (18/5), SP (18/5), VVD (18/5)

Aanpassing Huurwet en Doorstroming

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (17 februari 2012, kamerlid van Bochove, kamerlid Voortman, kamerlid Monasch en kamerlid de Boer)
Sinds 1 oktober 2011 (wet ingevoerd door minister Donner) mogen verhuurders in schaarstegebieden 10-15 extra punten toekennen aan sociale huurwoningen. Dit is alleen van toepassing op nieuwe huurders. Deze wet was bedoeld om doorstroming te bevorderen. Het enige dat bevorderd wordt is de portemonnee van de woningcorporatie […]
+ Antwoord VVD (17/2), GL (23/2), CDA (28/2) en Geen antwoord PvdA (17/5)

Kosten Koninklijk Huis

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (17 feb 2012, kamerlid Recourt, kamerlid Elissen, kamerlid van Bommel en kamerlid van der Burg)
Waarom betaalt de belastingbetaler nu in tijden van crisis en recessie nog steeds zoveel aan de leden van het Koninklijk Huis? Ik denk aan de kosten van privé vluchten, huur van de paleizen en andere belastingvoordelen. Een miljoen minder moet makkelijk kunnen.
+ Antwoord SP (17/2), PvdA (19/4) en Geen antwoord PVV (17/5), VVD (17/5)

Standpunt Haat Imams

Vraag aan D66 (14 februari 2012, kamerlid Pechtold)
In uw optredens in de tweede kamer rondom de heer Wilders bent u altijd zeer fanatiek in het be(ver)oordelen van de standpunten van de PVV. Zeker nu het PVV meldpunt in de lucht is rondom het melden van overlast bezorgende Midden- en Oost-Europeanen […]
+ Geen antwoord D66 (14/5)

Teveel Bijverdiend volgens DUO

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en GL (12 februari 2012, kamerlid de Rouwe, kamerlid Schouten, kamerlid van der Ham en kamerlid Klaver)
+ Geen antwoord CDA (12/5), CU (12/5), D66 (12/5), GL (12/5)

Vraag aan de VVD (10 december 2011, kamerlid Lucas)
+ Antwoord VVD (15/3)

Vraag aan het CDA, GL, de SP en de VVD (10 mei 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid Klaver, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas)
+ Antwoord VVD (10/5), GL (16/6) en Geen antwoord CDA (10/8), SP (10/8)

Kraamzorg Vroeg Geboren Kind

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 februari 2012, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Dille en kamerlid Mulder)
Het te vroeg geboren kindje komt vaak na 1, 2 of 3 maanden thuis en de ouders moeten het maar uitzoeken. Er is dan geen recht op kraamhulp meer. Je kindje is 45cm lang en 2.200 gram zwaar […]
+ Antwoord VVD (10/4) en Geen antwoord CDA (11/5), D66 (11/5), PVV (11/5)

Gladheidbestrijding door Gemeente

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PVV (10 februari 2012, kamerlid Koopmans, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Grashoff en kamerlid Elissen)
Ik woon in Brouwershaven (Zeeland) dat valt onder de gemeente Zierikzee. In Zierikzee strooien ze wel en de buiten gemeentes niet. De wegen zijn net ijsbanen in Brouwershaven met gevolg veel glijpartijen. Is het niet zo dat […]
+ Antwoord CDA (23/2), PVV (17/4) en Geen antwoord D66 (10/5), GL (10/5)