Subsidie aan Indiase Bedrijven

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (27 april 2012, kamerlid Koppejan, kamerlid Smeets, kamerlid Driessen en kamerlid Schaart)
Als ondernemer is het erg teleurstellend om te zien dat de Nederlandse Overheid Indiase bedrijven subsidieert om deel te nemen aan een internationale beurs in Hannover Duitsland. Zo staat er op dit moment van 23 april tot 27 april een delegatie uit India op […]
+ Geen antwoord CDA (27/7), PvdA (27/7), PVV (27/7), VVD (27/7)

Mobiele Telefoons in de Tweede Kamer

Vraag aan de PvdA (27 april 2012, kamervoorzitter Verbeet)
Het is mij opgevallen dat meer en meer tweede kamer leden tijdens de debatten druk bezig zijn met hun mobiele telefoon. Dit zijn de mensen die ons land besturen, dit zijn de mensen die beslissingen nemen die verregaande invloed kunnen hebben in het dagelijks leven van elke Nederlander en dit zijn de mensen die ons land […]
+ Antwoord PvdA (3/5)

Afghaanse Vluchtelingen

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (20 april 2012, kamerlid Knops, kamerlid Fritsma, kamerlid van Nieuwenhuizen)
Er is de afgelopen maanden veel ophef geweest over de uitzetting van de in Giessenlande wonende Afghaanse vluchteling Mohammed Naibzay. Het kabinet wil hem uitzetten wegens oorlogsmisdaden, maar de burgemeester van Giessenlande verzet zich hiertegen. Mohammed Naibzay heeft gewerkt voor […]
+ Geen antwoord CDA (20/7), PVV (20/7), VVD (20/7)

Huurdersorganisatie

Vraag aan de SP (19 april 2012, kamerlid Jansen)
Wat is er aan te doen als een verhuurder, i.c. Heuvelrug Wonen, zich niet houdt aan de wet- en regelgeving (Wet op het overleg huurders verhuurder) en verhuurder in afwijking van de samenwerkingsovereenkomst die verhuurder heeft gesloten met een huurdersorganisatie die […]
+ Geen antwoord SP (19/7)

Hoge Verzekeringspremie Ex Gedetineerde

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (17 april 2012, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid Roemer)
Waarom moet een mens, die zijn straf heeft uitgediend, na detentie tijd, voor peperdure verzekeringspolissen betalen? Zelfs een gewone WA verzekering voor een oud vervoersmiddel is niet meer op te brengen. Als ik een WA […]
+ Geen antwoord CDA (17/7), PvdA (17/7), PVV (17/7), SP (17/7)

Aanvraag Naamswijziging Zoekgeraakt

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (15 april 2012, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Recourt, kamerlid Dille en kamerlid van der Steur)
In augustus 2011 heb ik een aanvraag naamswijziging ingediend voor mijn beide kinderen. Ik heb daar bijna € 900 voor bij elkaar gespaard. Tot heden heb ik niets vernomen van de aanvraag. Nu was mij door een […]
+ Geen antwoord CDA (15/7), PvdA (15/7), PVV (15/7), VVD (15/7)

Dubbeling Opleidingen bij Kenniscentra

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (14 april 2012, kamerlid van der Ham, kamerlid Çelik, kamerlid Smits en kamerlid Elias)
Ik ben docent economie bij het ROC Leiden en geef les aan de ‘Commerciele en logistieke’ opleidingen. Als docent heb je te maken met kenniscentra (zorgen voor de inhoud van de kwalificatiedossiers en zorgen vaak ook […]
+ Antwoord SP (17/4) en Geen antwoord D66 (14/7), PvdA (14/7), VVD (14/7)

EU Student Klem tussen Twee Wetten

Vraag aan de PvdA (13 april 2012, kamerlid Jadnanansing)
Ik weet dat u in het bijzonder studenten een warm hart toe draagt en richt mij dan ook tot u. Ik ben bestuurder van een bijlesbureau gespecialiseerd in bijlessen verzorgd door EU-studenten. Enkele werknemers van ons komen uit Roemenie en Bulgarije. Zij krijgen op grond de desbetreffende wet- en regelgeving een […]
+ Geen antwoord PvdA (13/7)

Paspoort Verlengen in het Buitenland

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (11 april 2012, kamerlid Knops, kamerlid Schouw, kamerlid Heijnen en kamerlid Hennis-Plasschaert)
Als je in het buitenland je Nederlands paspoort wil verlengen voor een biometrische exemplaar dan kan dat alleen bij de ambassade. Woon je bijvoorbeeld in Canada dan zal je vaak een vliegticket moeten kopen […]
+ Antwoord PvdA (17/4), VVD (31/5) en Geen antwoord CDA (11/7), D66 (11/7)