fictieve

Vraag aan de VVD (10 november 2016, kamerlid de Vries)
Hoe is het toch mogelijk dat de belastingdienst uitgaat van een fictieve rente opbrengst die totaal niet meer in de buurt komt van het werkelijk behaalde rendement? In het belastingplan vanaf 2017 gaat u er ook nog eens fictief vanuit dat een bepaald percentage van het vermogen […]
+ Geen antwoord VVD (10/2)

persoonlijke

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (9 november 2016, kamerlid Amhaouch, kamerlid Recourt, kamerlid Bosma en kamerlid van Raak)
Op de website van Amnesty international kwam ik een zeer onrustbarend bericht tegen. Onderwerp: ‘Voorstel sleepnet’. Wat mij vooral verbaasde is dat in een op vrijheid berust land, zoals Nederland, in principe gevoelsmatige ‘stasi achtige’ praktijken besproken worden door onze […]
+ Geen antwoord CDA (9/2), PvdA (9/2), PVV (9/2), SP (9/2)

overschot

Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (8 november 2016, kamerlid Amhaouch, kamerlid Koser Kaya, kamerlid van Raak en kamerlid de Caluwé)
Uw kamer discussieert over overschot zorgbudgetten bij gemeenten. De gemeenten voeren de voormalige rijkstaken uit met minder geld. Er was sprake van een bezuiniging én decentralisatie. Mijn vraag is: hoeveel rijksambtenaren werkten er voor en hoeveel na de […]
+ Geen antwoord CDA (8/2), D66 (8/2), SP (8/2), VVD (8/2)

halal

Vraag aan D66, GL, de PVV en de VVD (6 november 2016, kamerlid Pechtold, kamerlid Grashoff, kamerlid de Graaf en kamerlid Geselschap)
Graag wil ik weten of uw partij actief is vanwege het opkomend aantal zaken dat, al dan niet duidelijk vermeld, ons halal vlees opdringt? Bij mij in de buurt is een bakker die saucijs broodjes verkoopt met 100% rundvlees (in plaats van gehakt half om half). New York Pizza verkoopt geen varkensvlees […]
+ Antwoord D66 (9/2) en Geen antwoord GL (7/11), PVV (6/2), VVD (6/2)

overhoorsite

Vraag aan het CDA, de CU, de PVV en de VVD (4 november 2016, kamerlid Rog, kamerlid Bruins, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Ik zit op het Gymnasium en dit jaar zag ik dat de overhoorsite WRTS geen subsidie meer ontvangt van de overheid en dat de gebruikers van de website moeten gaan betalen om de website te gebruiken. Waarom wordt de overhoorsite WRTS niet meer door de overheid gesubsidieerd? […]
+ Antwoord CU (4/1), VVD (9/1) en Geen antwoord CDA (4/2), PVV (4/2)

statistiek

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (3 november 2016, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Schut)
Ik ben geboren in januari 1955 en moet op basis van de statistiek van het CBS tot 67 jaar en drie maanden doorwerken. Waarom wordt er alleen naar levensverwachting gekeken? Ik was 16 jaar toen ik ben begonnen met werken en dat zou dus inhouden dat ik 51 jaar aan […]
+ Antwoord VVD (3/11) en Geen antwoord D66 (3/2), PvdA (3/2), SP (3/2)

zomertijd

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (2 november 2016, kamerlid Geurts, kamerlid Dijkstra en kamerlid Ziengs)
Het jaarlijkse wisselen tussen zomertijd en wintertijd zou de biologische klok te veel verstoren. Daardoor raken mens, dier en natuur uit balans. Maar liefst de helft van alle mensen kampt met problemen door het verzetten van de klok. Het verstoort ons bioritme en […]
+ Antwoord CDA (23/11), D66 (28/2) en Geen antwoord VVD (2/2)