Leerplicht en Motivatie

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (14 mei 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Beertema en kamerlid Lucas)
Als docent MBO zit ik met een probleem. Er zijn deelnemers die totaal ongemotiveerd de normale gang van zaken in lessen verstoren. Ons rest vaak niet meer dan de deelnemer de klas uit te sturen. Zelden verandert het gedrag en wordt het alleen maar slechter. Dan komt er een moment dat de deelnemer niet langer meer welkom is op de school. Tussentijds wel andere deelnemers gefrustreerd en afgeremd. Vervolgens krijgt […]
+ Antwoord VVD (14/5), PVV (14/5), PvdA (15/5), D66 (22/5)

Bezuinigingen

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (4 nov 2011, kamerlid Blanksma, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
+ Antwoord CDA (8/12), VVD (23/12), PVV (12/1) en Geen antwoord PvdA (4/2)

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (22 jul 2011, kamerlid Blanksma, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid Harbers)
+ Antwoord CDA (12/8), VVD (23/12) en Geen antwoord PvdA (22/10), PVV (22/10)

Opwarming door CO2 of de Zon

Vraag aan de PVV (5 november 2010, kamerlid de Mos)
Op alle andere planeten in ons zonnestelsel is een vergelijkbare opwarming gaande als op onze Aarde. Dit uit zich in verschillende verschijnselen op de andere planeten (poolverschuivingen, toename helderheid, toename dichtheid van atmosfeer, smelten ijskappen). Toch wordt vrijwel geheel de focus gelegd op kooldioxide.
+ Antwoord PVV (2/12)

Gevaarlijk Griepvirus Gemaakt

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (27 november 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Gerbrands, kamerlid van Gerven en kamerlid Mulder)
Ik verbaas me vandaag over een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin vermeld staat dat er door Nederlandse wetenschappers een zeer gevaarlijk griepvirus is ontwikkeld. In dat zelfde artikel staat dat er angst bestaat voor te veel aandacht, waardoor […]
+ Antwoord SP (27/1), PVV (27/1), VVD (21/2), CDA (21/2)

Bezetting EU-lid Cyprus

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD(12 november 2010, kamerlid Ormel, kamerlid Bontes en kamerlid ten Broeke)
Om vijf uur ’s ochtends op 20 juli 1974 begon de Turkse invasie van het eiland Cyprus, om zoals het heette de turkse bewoners te beschermen. Sinds 1983 bestaat op het noordelijk deel van Cyprus de Turkse Republiek Noord-Cyprus, die alleen door Turkije wordt erkend. Sinds 2004 is Cyprus lid van de EU, wat niet wordt erkend door Turkije […]
+ Antwoord CDA (8/12), PVV (10/12) en VVD (6/1)

EU Begroting

Vraag aan de PvdA, de PVV en de VVD (14 januari 2011, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid ten Broeke)
Het EU budget voor 2011 zal toenemen met 2,91% ten opzichte van het 2010 budget. Van de Nederlanders wordt verwacht dat we sterk gaan bezuinigen om de staatsschuld te verminderen. Sterker nog, de heer Barroso heeft kortgeleden zelfs nog aangedrongen om de schulden nog meer te verlagen. Hoe valt dit te rijmen […]
+ Antwoord VVD (18/1), PVV (14/2) en Geen Antwoord PvdA (14/4)

Eigen Risico Zorg Verzekeringen

Vraag aan de PvdA de PVV, de SP en de VVD (23 oktober 2012, kamerlid Bouwmeester, kamerlid Klever, kamerlid van Gerven en kamerlid Mulder)
Het is crisis in Europa, kosten lopen op en er moet bezuinigd worden. Nu is bekend dat ook de zorgkosten enorm stijgen, maar we zijn (tegenwoordig waren) trots op ons zorgstelsel. Tot het zorgstelsel op de schop ging heb ik hier dan ook niet zo heel vaak over nagedacht, echter de laatste jaren steeds meer en meer, de reden: […]
+ Antwoord SP (23/10), PVV (24/10), PvdA (24/10) en Geen antwoord VVD (23/1)

Levensloopregeling

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (5 oktober 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Lodders)
+ Antwoord D66 (5/11) en Geen antwoord CDA (5/1), PvdA (5/1), VVD (5/1)
Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (16 december 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid van den Besselaar en kamerlid Lodders)
+ Antwoord PVV (16/12), CDA (11/3) en Geen antwoord PvdA (16/3), VVD (16/3)

Gladheidbestrijding door Gemeente

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PVV (10 februari 2012, kamerlid Koopmans, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Grashoff en kamerlid Elissen)
Ik woon in Brouwershaven (Zeeland) dat valt onder de gemeente Zierikzee. In Zierikzee strooien ze wel en de buiten gemeentes niet. De wegen zijn net ijsbanen in Brouwershaven met gevolg veel glijpartijen. Is het niet zo dat […]
+ Antwoord CDA (23/2), PVV (17/4) en Geen antwoord D66 (10/5), GL (10/5)

Recht of Onrecht

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (10 februari 2012, kamerlid Çörüz, kamerlid Bontes, kamerlid Roemer en kamerlid van der Steur)
Een klein halfjaar geleden heeft de kantonrechter in Delft een uitspraak gedaan die mij het schaamrood deed verschijnen! Wij zijn opgelicht door een aannemer voor € 12.800. De aannemer vertelde in het bijzijn van de onderaannemer dat hij met de werkzaamheden moest stoppen […]
+ Antwoord PVV (6/3) en Geen antwoord CDA (10/5), SP (10/5), VVD (10/5)

Opgebouwde Nederlandse Rechten in België

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (24 januari 2012, kamerlid Ormel, kamerlid van den Besselaar, kamerlid van Bommel en kamerlid Dijkhoff)
Sinds januari 2006 wonen wij in België. Omdat Rotterdam voor ons steeds minder aantrekkelijk/veilig was. Ik heb 2 jaar geleden mijn bedrijf op moeten zeggen, omdat er in België tal van opleidingen diploma`s geëist worden, om het hier te doen voortzetten. Ik heb 42 jaar in Nederland gewerkt en […]
+ Antwoord SP(27/2), VVD (2/3), PVV (7/3) en Geen antwoord CDA (24/4)

Voogdij Organisaties

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (23 januari 2012, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijsselbloem, kamerlid Dille en kamerlid Kooiman)
Hoe is het mogelijk dat als kinderen uithuis geplaatst worden en er wordt toegekend dat er fouten zijn gemaakt, de wet bepaald dat als ze te lang uithuis zijn dat het beter is voor een kind om in het pleeggezin te blijven en de ouders alle rechten ontzegt worden en zich dienen te houden aan de voorschriften van pleegzorg?
+ Antwoord PvdA (14/2), SP (24/2), PVV (27/2), CDA (23/4)