Klimaat Probleem

Vraag aan GL, de PvdA, de PVV en de VVD (6 maart 2016, kamerlid van Tongeren, kamerlid Vos, kamerlid Madlener en kamerlid Dijkstra)
Wat is de huidige blik van individuele tweede kamer leden op het klimaat probleem? Ik ben erg benieuwd of het klimaat probleem door de meeste tweede kamer leden wordt gezien als een van de grootste problemen van onze tijd of dat individuele leden denken dat de urgentie van […]
+ Antwoord VVD (6/3), GL (7/3), PvdA (7/4) en Geen antwoord PVV (6/6)

Palmolie

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 februari 2016, kamerlid Geurts, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos en kamerlid Dijkstra)
Wat is het standpunt van uw partij m.b.t. palmolie die geproduceerd wordt op plantages waarvoor regenwoud is vernietigd? In Indonesië vindt een milieuramp plaats. Vindt u dat er een wettelijk import verbod moet komen om de verwoesting af te remmen? […]
+ Antwoord VVD (2/2), PvdA (8/3), D66 (30/3) en Geen antwoord CDA (2/5)

Houtrook Hinder

Vraag aan GL, de PvdA, de PvdD en de SP (26 januari 2016, kamerlid van Tongeren, kamerlid Çegerek, kamerlid Thieme en kamerlid Smaling)
Waarom maakt niemand in de politiek zich hard om de houtrook hinder van super vervuilende openhaarden cq allesbranders wettelijk beter te regelen of als alternatief een filter verplicht te stellen op de schoorsteen van ieder huis met een dergelijke haard. Houtrook is naast een stankprobleem […]
+ Antwoord SP (27/1), PvdA (4/3), PvdD (22/3) en Geen antwoord GL (26/4)

Meters Energiebedrijf

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (25 augustus 2015, kamerlid Mulder, kamerlid Vos, kamerlid Smaling en kamerlid Bosman)
Inmiddels woon ik circa 25 jaar in de zelfde woning. Gedurende deze 25 jaar is er aan zowel mijn elektriciteit-, gas-, en watermeter door geen enkele instantie ook maar enige aandacht geschonken laat staan dat er onderhoud aan gepleegd is of iets vervangen. Ik begrijp dat […]
+ Geen antwoord CDA (25/11), PvdA (25/11), SP (25/11), VVD (25/11)

Roetmeting Diesel

Vraag aan de SP (2 augustus 2015, kamerlid Smaling)
Voor de tweede keer sta ik na de APK keuring met pech langs de weg. Door de roetmeting is nu weer de brandstofpomp stuk, wat me 830 euro gaat kosten. Ik rijd een mercedes sprinter. Mijn zwager heeft een mercedes 220 diesel en had zijn koppakking kapot. Heel de autobranche heeft er een […]
+ Antwoord SP (10/8)

Chemtrails

Vandaag (29 juni 2015) was het weer bar en boos. Van de vroege ochtend tot laat in de avond werd ons land besproeid met stoffen die daar niet horen. Stop onmiddellijk met deze onzin. We zijn geen proefdieren in jullie laboratorium. Ik walg zo van die spelletjes. Stop er mee en vertel gewoon waarom jullie ‘geo-engineering’ toelaten en dat dit wordt toegepast op dichtbevolkte gebieden.

Bouw Windturbines

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (25 juni 2015, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos en kamerlid Smaling)
U gaat een belangrijk besluit nemen over de locatie van Windturbines. Wordt het een grootschalig windpark in het IJsselmeer of wordt het een Lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Zowel college als gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân (6 steden en 68 dorpen) als de Provinciale Staten van Fryslân kiezen […]
+ Antwoord SP (29/6), D66 (11/9), CDA (23/9) en Geen antwoord PvdA (25/9)

Subsidie Windmolens

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (3 mei 2015, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos, kamerlid Klever en kamerlid Bosman)
Stroom uit windmolens op het land kost 3 cent per kWh (excl kapitaals kosten). Huishoudens betalen nu 7 cent en MKB bedrijven 5 cent voor hun stroom. Dus waarom is er nog SDE subsidie voor stroom uit windmolens op het land? EZ pocht regelmatig dat de SDE regeling de laagste kosten […]
+ Antwoord PVV (6/5), PvdA (7/7) en Geen antwoord D66 (3/8), VVD (3/8)

Ultrasoon tegen Katten

Vraag aan de CU, D66, GL en de PvdD (3 april 2015, kamerlid Dik-Faber, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren en kamerlid Thieme)
Wat vind u er van dat particulieren een kattenverjager kopen en dit gebruiken in de tuin? Het apparaat heeft een kleine luidspreker en staat op een paaltje dat zo de grond in kan worden geschoven. Veel kattenverjagers werken met exact dezelfde tonen als de Mosquito. De Mosquito heeft als doel om […]
+ Antwoord PvdD (28/5), D66 (24/8) en Geen antwoord CU (3/7), GL (3/7)

Duurzame Energie

Vraag aan de VVD (7 oktober 2014, kamerlid Leegte)
Ik sta achter de doelstellingen van Nederland mbt duurzame energie. Als ik echter lees dat windmolens op zee 5 miljard kosten en meer kosten dan ze ooit zullen opleveren kan ik me ontzettend ergeren. Waarom moeten die duurzaamheidsdoelstellingen zo nodig op het grondgebied of zee van ons kleine landje gerealiseerd worden. Windmolens horen niet in zee, dat is veel te kostbaar. Zonnepanelen hoor je te plaatsen in landen waar […]
+ Geen antwoord VVD (7/1)

Geo Engineering

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (21 juni 2014, kamerlid Geurts, kamerlid Vos, kamerlid Madlener en kamerlid Dijkstra)
Is het bij jullie bekend dat geo-engineering meer schade toebrengt aan het klimaat en milieu dan dat het problemen oplost? En hoe komt het dat men hier vrolijk mee doorgaat ongeacht de consequenties hiervan? Horen wij als inwoners van Nederland niet te weten wat het effect van […]
+ Antwoord PvdA (21/7), VVD (4/9) en Geen antwoord CDA (21/9), PVV (21/9)

Nationaal Energieakkoord

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 juni 2014, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Klever en kamerlid Leegte)
Uit het ‘hoofdlijnendebat over het energieakkoord’ op 3 oktober 2013 blijkt dat de kosten van het Nationaal Energieakkoord uitgingen van € 14 miljard (rapport van EIB en ECN). In het antwoord van minister Kamp staat dat alleen de kosten van wind op zee al € 18 miljard zullen zijn. Waarom heeft de minister niet voorafgaand aan dit debat […]
+ Antwoord VVD (11/6), PVV (16/6), CDA (25/9) en Geen antwoord D66 (11/9)

Asbest Vrij in 2025

Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en GL (6 juni 2014, kamerlid Baay, kamerlid Geurts, kamerlid van Veldhoven en kamerlid van Tongeren)
Als in 2025 Nederland asbest vrij moet zijn van de EU, krijgen de mensen die een appartement hebben met asbest dan een vergoeding van de EU om dit te laten verwijderen?
+ Geen antwoord 50Plus/Baay (6/9), CDA (6/9), D66 (6/9), GL (6/9)

Opwarming door CO2 of de Zon

Vraag aan de PVV (5 november 2010, kamerlid de Mos)
Op alle andere planeten in ons zonnestelsel is een vergelijkbare opwarming gaande als op onze Aarde. Dit uit zich in verschillende verschijnselen op de andere planeten (poolverschuivingen, toename helderheid, toename dichtheid van atmosfeer, smelten ijskappen). Toch wordt vrijwel geheel de focus gelegd op kooldioxide.
+ Antwoord PVV (2/12)