Energietransitie

energietransitie
Vraag aan 50Plus, D66, GL en de VVD (4 maart 2018, kamerlid Sazias, kamerlid Jetten, kamerlid van der Lee en kamerlid Yeşilgöz)
De energietransitie is noodzakelijk dat staat voorop. De regering heeft besloten de energierekening veel zwaarder te belasten en motiveert dat met de noodzaak te verduurzamen en besparen waardoor de verhoging van de nota veel kleiner zal zijn dan op basis van gelijkblijvend gebruik alleen mag worden aangenomen. Tegelijk is er de aankondiging ‘we moeten voor verwarming van het gas af’ en ‘we moeten elektrisch gaan rijden’. Voor nu kunnen we de verzwaring misschien deels afwenden door besparing en isolatie. Echter: Binnen afzienbare tijd worden alle Nederlanders gedwongen veel meer elektriciteit af te nemen om de warmtevoorziening in huis te organiseren en om ’s nachts de auto op te laden. De Nederlandse volksvertegenwoordiging lijkt daarmee met 2 maten te meten. De auto accu als buffer gebruiken is onzin, de auto wordt overdag gebruikt en staat ’s nachts en ’s avonds voor de deur. In plaats van als buffer te kunnen worden gebruikt moeten de accu’s van onze elektrische auto’s ’s nachts worden bijgeladen en dat betekent een extra belasting van zowel het stroomnet als aanslag op onze portemonnee. Overdag kunnen we straks gebruik maken van onze zonnepanelen voor stroom, warm water en verwarming, maar wederom als het echt koud en nodig is, is er geen zon.
Een gemiddeld gezin gebruikt nu ca 3.000 kWh elektriciteit per jaar. Dat is nog te doen met zonnepanelen op eigen dak, hoewel er ’s nachts ook zaken stroom gebruiken zonder aanwezigheid van zon. Een gemiddeld gezin gebruikt ca 1.800 m3 gas per jaar, waarvan ca 720 m2 voor warm water en koken (ca 60 m2/maand). Dat is ca 2 m2/dag. 1m3 gas staat ongeveer gelijk aan 9Kwh. Dus voor warm water en koken hebben we 18 Kwh per dag nodig. Dat is een hoeveelheid panelen die niet meer op een gemiddeld dak past. Hoe gaan we nu ons huis verwarmen? Er worden nu inderdaad woningen gebouwd die nul energie van buiten nodig hebben, echter deze woningen zijn volledig anders opgebouwd mbt isolatie, energie verbruik en op werking. Bestaande woningen kunnen met alle wil en geld van de wereld deze nul energie nooit bereiken. De enige manier om dat te bereiken is alle woningen slopen en duurzame nieuwbouw.
De vraag is nu:
Waarom, als we dit nu allemaal al weten, wordt de belasting op elektriciteit en transport verhoogd en wordt er daarbij als excuus gebruikt dat ons verbruik in de toekomst zal afnemen waardoor de verhoging van de nota mee valt?

Antwoord van GL (16/4/18, kamerlid van der Lee)
Ik begrijp u vragen en zal daar zo op in gaan. Daarbij wil ik wel benadrukken dat GroenLinks in de oppositie zit en niet alle maatregelen onderschrijft, die het kabinet Rutte III wil invoeren. Daarover dient u de coalitie-fracties aan de tand te voelen.
Ik begrijp u zorg, juist ook over de kosten van de energietransitie. GroenLinks is voorstander van een robuust én rechtvaardig klimaatbeleid. Robuust, omdat het belangrijk is om de klimaatverandering af te remmen. Doen we daar niets of te weinig aan dan zullen de schade en de kosten niet te overzien zijn. Dit gaat op de korte termijn wel leiden tot hogere kosten voor energie. Op de lange termijn betaalt dit zich terug, omdat zonneschijn en wind gratis zijn en het dan niet meer nodig is om fossiele grondstoffen te delven of op te pompen en te verbranden. Cruciaal is wel dat die hogere kosten in de eerste jaren van de energietransitie eerlijk verdeeld worden. Zodat grote vervuilers meer betalen; maar ook om te voorkomen dat mensen met de zwakste schouders niet in energiearmoede vervallen. Men spreekt van energiearmoede als meer dan 10% van je inkomen daaraan besteed moet worden.
We maken al wel meters als het gaat om de verduurzaming van de elektriciteitsbehoefte en de benodigde zonne- en windenergie daarvoor neemt toe (terwijl de kosten ervan scherp dalen). U heeft gelijk dat de uitdaging op warmte veel groter is; daar is ‘full electric’ ook, maar één van de oplossingen. Daarnaast zijn warmtenetten nodig, waarin de rest warmte van bijvoorbeeld industrie en datacenters gebruikt wordt om huizen te verwarmen, maar waarbij geothermie (het oppompen van heet water uit diverse grondlagen) onontbeerlijk zal zijn. Ook zal er op sommige plekken gebruik gemaakt gaan worden van groene gassen. De verduurzaming van de warmtevraag van 8 miljoen woningen en bedrijfsgebouwen zal in Nederland echter vele jaren duren. Wat dit voor u persoonlijk gaat betekenen zal afhangen van de warmteplannen die decentraal voor uw wijk worden gemaakt. Daarnaast zal er stimuleringsbeleid komen, waarbij u zelf ook initiatieven kunt nemen en daarvoor (gedeeltelijk) gecompenseerd wordt. Wie voorop loopt wordt daarbij geholpen, al zijn de kosten waarschijnlijk wat hoger, dan later in het traject. Wanneer er meer innovatie is geweest en schaalgrootte van projecten is toegenomen kunnen immers de kosten dalen.
Op dit moment wordt er aan 5 tafels door de overheid onderhandelt met tal van maatschappelijke partijen over verdere invulling van het klimaat- en energiebeleid. Zodra akkoorden tot stand komen, zal er meer zicht komen op hoe de transitie concreet gaat worden uitgevoerd. Hopelijk leidt dat vervolgens ook tot meer inzicht in wat dit voor u gaat betekenen.

Antwoord van D66 (30/4/18, kamerlid Jetten)
Alle inkomensgroepen gaan erop vooruit: werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. Mensen met een middeninkomen zullen er het meeste op vooruit gaan. We zorgen dat Nederland voor bedrijven een aantrekkelijk land blijft om in te investeren en banen te creëren. Dat is van groot belang voor onze open handelseconomie. We pakken belastingconstructies aan en belasten vervuiling zwaarder. Zo komt er een oplopende minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector en een kilometerheffing voor vrachtwagens zoals in Duitsland en België. Met de opbrengst hiervan verlagen we de vennootschapsbelasting, zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van 50Plus (4/6/18, kamerlid Sazias)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (4/6/18, kamerlid Yeşilgöz)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Lekker wegdromen in de algemene zaken en stromingen in de tweede kamer! Dat lees ik uit de antwoorden hier, dat heet mede bepalen in beleid. Grote bocht aardgas Groningen, alles wordt weggelegd bij de NAM, niets bij Staatstoezicht op de Mijnen. Is schijnbaar niet de hoofdschuldige, of is deze zo deskundig onkundig, dat via de politiek alles wordt weggewimpeld?
  Is de Staat der Nederlanden niet eens een grootaandeelhouder meer of wordt hierover ook Staatkundig Professioneel er over gelogen? Als je uit een broos gesteente iets weghaalde, kun je verwachten dat het gaat kraken. Waarom is er niet iets aangevuld om dat te voorkomen? Staatstoezicht op de mijnen?
  Gaat de huidige Minister E.D. Wiebes ineens alles op termijn stoppen, en houd een optie open om te gaan Fracken in de bodem. Hoe slim kan je het verzinnen verkopen?
  Alles Elektrisch is nu het kudde gedrag, maar de opslag is zeer problematisch en accu’s zijn een heel milieu onvriendelijk gevaarlijk opslag middel! Op de lager school leerde we al dat je met elektrolyse waterstof en zuurstof kon splitsen. Waterstof is een betere energiedrager dan accu’s, en je kan het prima in het bestaand gasleidingensysteem gefaseerd worden ingevoerd, ach die angst Hindenburg en de Zeppelins.

  Over dode vogels op zee en land door windmolens horen we nog wel, en dode grond onder zonnecel parklandschappen zeker ook. Dat D66 en Groen Links reageerden is te waarderen, maar VVD ruikt sterk naar dictatoriaal asociaal tijdens de afgelopen kabinetten met Gladde Aal Rutte.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *