Crisis en Nederland Eerst

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (25 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Roemer en kamerlid Zijlstra)
Hoe is het mogelijk nu Nederland zelf al een aantal jaren in de crisis zit en er nog steeds geld wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp, Griekenland en dat het aantal asielzoekers blijft oplopen. Ik heb asielzoekers gezien met een verblijf in een hotel, omdat daarvoor […]
+ Antwoord D66 (14/10) en Geen antwoord PvdA (25/12), SP (25/12), VVD (25/12)

Ziek en Geen Loon

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (24 september 2014, kamerlid Heerma, kamerlid Tanamal en kamerlid Mulder)
Ik heb een vraag waar ik geen kant mee op kan. Ik heb gewerkt vanaf 2006 in vaste dienst. Ik ben vorig jaar februari ziek thuis komen te zitten. De arbo dienst heeft mij gezegd dat ik voorlopig niet kan en mag werken. Ik loop alle regels van de arbo dienst netjes na, wat ze van mij verwachten. Nu zit ik al […]
+ Antwoord VVD (25/9), PvdA (26/11) en Geen antwoord CDA (24/12)

Leenstelsel

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (23 september 2014, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis en kamerlid Duisenberg)
In de hele discussie over het afschaffen van de basisbeurs dat vervangen wordt door een leenstelsel, wordt volgens mij voorbijgegaan aan de rechtsgelijkheid. Waarom zou een student, waarvan de ouders onder de 46.000 euro verdienen niet in staat zijn, zijn schuld na het volbrengen van een hogere opleiding terug te betalen. Ook zij […]
+ Antwoord CDA (3/10), PvdA (26/11), VVD (23/12)

Alleenstaande Ouder

Vraag aan GL, de PvdA, de SGP en de SP (22 september 2014, kamerlid Voortman, kamerlid Tanamal, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Karabulut)
Ik ben een alleenstaande ouder van een zoon van 12 jaar en na 25 jaar werk op straat gezet (bescherming via UWV/WAO een fantasie- flutverhaal, niemand thuis van UWV). Dan komen er heel wat kosten op je af, maar helaas heeft de regering besloten om ons gelijk te stellen met een alleenstaande, die dus geen extra mond […]
+ Antwoord PvdA (24/9), SGP (9/10) en Geen antwoord GL (23/9), SP (22/12)

Zorgverzekering

Vraag aan de PvdA en de VVD (18 september 2014, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Rutte)
Waarom blijven de premies en eigen bijdrage van de zorgverzekering elk jaar omhoog gaan? Er is zoveel winst gemaakt. Dan is weer een verhoging die voor veel mensen niet meer te betalen is toch helemaal niet nodig? Waarom krijgen illegalen (mensen die hier NIET horen te zijn) wel de zorg voor niks? Is dat de reden dat […]
+ Antwoord PvdA (18/9) en VVD (24/9)

Wijzigen Hypotheekregels

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (17 september 2014, kamerlid Knops, kamerlid Monasch, kamerlid Karabulut en kamerlid van der Linde)
In 2011 heb ik een hypotheek afgesloten voor de periode van 20 jaar tegen de destijds geldende voorwaarden en regels zoals die vanuit o.a de overheid zijn opgelegd. Dit is een bewuste keuze geweest omdat ik heb gekozen voor zekerheid. In de afgelopen tijd is er nogal wat veranderd rondom de hypotheek en de spelregels daaromheen. Zo ook de regels aangaande de maximale aftrek. Deze wordt […]
+ Geen antwoord CDA (17/12), PvdA (17/12), SP (17/12), VVD (17/12)

Wegenbelasting

Vraag aan de PvdA, de SP en de VVD (16 september 2014, kamerlid Hoogland, kamerlid Bashir en kamerlid Visser)
Wanneer komt er hier eens een regeling, dat alle buitenlandse auto’s die hier ook op de wegen rijden, gaan meebetalen? Ik vind het niet gezond dat de wegenbelasting maar hoger wordt voor de Nederlanders en de rest maar gratis rond mag rijden. Als ik de grens overga […]
+ Antwoord VVD (3/11) en Geen antwoord PvdA (16/12), SP (16/12)

Scheiding Kerk en Staat

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (10 september 2014, kamerlid Monasch, kamerlid Bosma, kamerlid van Dijk en kamerlid Taverne)
Het is mij al vaker opgevallen dat de bijbel en de koran in de 2e kamer aanwezig zijn. Ik meen bij het bureau van de voorzitter van de 2e kamer. De laatste keer dat ik dit zag was tijdens een betoog van de heer Wilders kort geleden op een youtube clip van een uitzending van de 2e kamer. Waarom staan deze twee boeken in de kamer? Ik meen dat we in Nederland […]
+ Antwoord VVD (30/9) en Geen antwoord PvdA (10/12), PVV (10/12), SP (10/12)

Discriminatie

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de SP (8 september 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid YĆ¼cel, kamerlid de Graaf en kamerlid Karabulut)
Waar ik niet echt goed bij kan met mijn hoofd is dat jullie als Politiek al meer dan jaren bezig zijn over discriminatie, terwijl het naar mijn mening en hoogst waarschijnlijk ook andere mensen al opgelost had kunnen zijn. En dan heb ik het alleen eventjes over Nederland. Is het niet dat Nederland een vrij land is? Zo niet, dan […]
+ Antwoord D66 en Geen antwoord PvdA (8/12), PVV (8/12), SP (8/12)

Standpunten Verkiezingen

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (7 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Wilders en kamerlid Zijlstra)
Het is mij erg opgevallen dat tijdens verkiezings perioden de meeste partijen erg goede standpunten hebben en alle partijen zeggen dat ze aan die standpunten willen werken zolang ze verkozen worden door de burger. Maar na de verkiezingen is er geen enkel standpunt ter sprake gekomen en zijn er […]
+ Antwoord D66 (10/9) en Geen antwoord PvdA (7/12), PVV (7/12), VVD (7/12)